- Gode og dårlige nyheter for jobbskaping

Publisert

NHO-sjef Ole Erik Almlid Foto:Moment studio

NHO-sjef Ole Erik Almlid Foto: Moment studio.

- Nå trenger vi mer enn noen gang jobbskapere som sørger for omstillingen av Norge. Derfor hadde vi forventet at regjeringen skulle følge opp sine egne løfter om å redusere den særnorske skatten på arbeidende kapital. Denne skatten skader norske bedrifters evne til å skape nye arbeidsplasser i hele landet, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

- Vi vil imidlertid gi ros til regjeringen for å holde igjen på oljepengebruken. Norsk økonomi går nå relativt godt, og derfor er det betryggende å se at regjeringen styrker statsbudsjettets fremtidige handlingsrom for jobbskaping, sier Almlid.

- NHO er også godt fornøyd med at planene for karbonfangst- og lagring blir opprettholdt slik at vi kan få en investeringsbeslutning i 2020. Dette er noe av det viktigste Norge kan bidra med for å redusere globale klimagassutslipp, samtidig som det legger grunnlag for tusenvis av nye arbeidsplasser hjemme, sier NHO-sjefen. 

Få overraskelser er bra
- Et budsjett med få overraskelser er bra. De siste årene har bedriftene fått avgiftssjokk som har gått på bunnlinja løs. Norske bedrifter trenger forutsigbarhet for å lage løsninger inn mot lavutslippssamfunnet. Sånn sett er det bra med et kjedelig, men forutsigbart budsjett fra en flertallsregjering, fortsetter han. 

NHO-sjefen sier at NHO er glad for at regjeringen fortsatt bruker store summer på vei og bane. Samtidig er vi usikre på om tempoet i investeringer sikrer at vi når målene i Nasjonal tranportplan (NTP)

- Vi må få flere inn i arbeidslivet. Unge trenger jobb fremfor trygd. Det er bra regjeringen kommer med forslag som gjør at det lønner seg å jobbe, og at folk kommer seg inn i jobb, sier Almlid. 

NHO-sjefen understreker at det er mye bra på budsjettet på kompetanse, blant annet satsingen på bransjeprogrammer og fagskoler.

Ingen endringer i avgiftsnivået for sjokolade- og sukkervarer og alkoholfri drikke
Han mener det er uforsvarlig av regjeringen å ikke bruke denne muligheten til en gang for alle å rette opp noe av skaden etter avgiftsøkningene på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfri drikke som kom i tolvte time under budsjettforhandlingene i 2017. - Det er fortsatt ingen avklaring om lovligheten av avgiftsøkningene. Dersom EFTAs overvåkningsorgan ESA finner regjeringens avgiftsøkning ulovlig, står en mengde norske bedrifter igjen med risiko for å måtte tilbakebetale ulovlig mottatt støtte i millionklassen. Regjeringen driver risikosport med små- og mellomstore bedrifter og arbeidsplasser over hele landet, sier Almlid. 

Tungtransport: Mangler tiltak for grønt skifte
I følge Almlid ser regjeringen ut til å mangle tilstrekkelig tiltak for å gjennomføre et grønt skifte i tungtransporten. - Nå går man helt i feil retning når fritaket for veibruksavgift for biodrivstoff utover omsetningskravet blir fjernet. Dette er alvorlig for transportbedriftene, sier han. 

Reformer: Forslagene monner lite
- Regjeringen gjennomfører reformer som kutter budsjettene, samtidig som de løser utfordringer i samfunnet. Det er viktig og bra. Skatteoppkreverreformen styrker arbeidet mot svart økonomi, og regjeringens reformer i trygdesystemet styrker arbeidslinjen. Men forslagene monner lite, sier Almlid. Han legger til at i tillegg til generelle kutt som ABE-reformen, må det tas strukturelle grep slik som skattekreverreformen og Nye Veier. - Mange har mye å lære av det Nye Veier har fått til på effektivisering, sier han.  

Leverandørutviklingsprogrammet: Bra med videreføring, men ønsker oppskalering
Nasjonalt program for leverandørutvikling (LUP) har jobbet målrettet over flere år for å bidra til at potensialet for innovative offentlige anskaffelser tas ut. Programmet kan vise til gode resultater, og ulike erfaringer og analyser viser at behovet for å skalere innsatsen er stor. NHO har derfor bedt om økt satsing på programmet i 2020. - Vi er tilfreds med at regjeringen viderefører bevilgningene til programmet, men savner muligheten til å skalere opp arbeidet, sier NHO-sjefen. 

Her kan du lese reaksjonene på statsbudsjettet fra NHOs landsforeninger (Saken oppdateres løpende):

Norsk industri: -Oljepengebruken fortsatt alt for høy
NHO Service og Handel: 350-kronersgrensen forsvinner: -Vil skape nye norske arbeidsplasser 
NHO Reiseliv: -Regjeringen kutter støtten til markedsføring av Norge 
Abelia: -Forutsigbart, men ikke et omstillingsbudsjett 

BNL: -Fossilfrie byggeplasser blir dyrere 
Norges bilbransjeforbund: -Stø kurs for bilavgiftene   
Energi Norge: -Økt satsing på elektrifisering 
NHO Transport: Foreslår dyrere biodrivstoff i statsbudsjettet 
NHO Logistikk og Transport: Dyrere biodrivstoff med ny avgift
Bryggeri- og drikkevareforeningen: -Sponser svenske handelsmenn
Nelfo: -Energieffektivisering utsatt igjen
Nelfo: -Mer til bredbånd og kunnskap om 5G  
Sjømat Norge: -Stabilitet og forutsigbarhet det viktigste