Foto:

Globalisering krever skatteomlegging

Globus

Skatt i en globalisert verden er tema i NHOs siste kvartalsrapport. (Illustrasjonsfoto: Unsplash). Foto:

Den stadig økte globaliseringen av økonomien setter skattesystemet på prøve. Omlegging må til.

I NHOs siste kvartalsrapport, Økonomisk overblikk 2/2018, får temaet Skatt i en globalisert verden særlig omtale.

Les også: Flere bedrifter mangler folk

Norge er tettere integrert med omverdenen enn før. Dette har bidratt til økt verdiskaping og velferd, men også til mer mobile skattegrunnlag. Særlig kapitalbeskatningen er under press.

For til tross for at kapitalen er blitt mer og mer grenseløs, har ikke skattesystemet blitt lagt om. Det er fremdeles i stor grad kildebasert, det vil si basert på hvor kapitalavkastningen opptjenes.

Dette gir en rekke problemer, blant annet lavere kapitalavkastning, en ujevn spilleflate for konkurrerende selskaper og et komplisert skatteregelverk.

- Vi trenger å tilpasse kartet etter terrenget. Løsningen ligger trolig i å fase ut kildebaserte skatter, som selskapsskatten, og i stedet legge vekt på andre skatter, som bosteds- og forbruksbaserte skatter, sier sjeføkonom Øystein Dørum.