NHO

Innhold

Godt driv tross handelskrig

Nyhet, Økonomisk politikk og analyse

Publisert

#205

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum. Foto: Moment studio

- Verdensøkonomien preges av handelsuro. Handelskrigen mellom USA og Kina demper vekstutsiktene rundt oss. Men likevel har bedriftene en gjennomgående høy fremtidstro, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

- Dette avspeiler at norsk økonomi er halvveis i sitt tredje oppgangsår, med drahjelp fra økte olje- og      bedriftsinvesteringer. Flere bedrifter skal øke bemanningen. Samtidig er det flere som ikke får tak i kvalifisert arbeidskraft. Dette kan hindre videre vekst.  I tillegg til nye vurderinger fra medlemsbedriftene og nye makroanslag viser også kvartalsrapporten hvordan bedriftene tilpasser sitt   arbeidskraftbehov, også dette basert på ferske svar fra medlemsbedriftene. 

 I en egen del om fleksibilitet viser vi hvordan bedriftens produksjon varierer gjennom døgn, uke og år og som følge av konjunktursvingninger. For å overleve må disse variasjonene håndteres. Bedriftene kan variere produksjonen, endre prisene, bygge eller trekke på lager, eller sette ut oppdrag til andre. I temadelen drøftes nærmere de fem formene for arbeidskrafttilpasning bedriftene kan ty til. Hvor fleksible bedriftene er i slike situasjoner bestemmes både av bedriftsinterne forhold, men også av lover og avtaler som regulerer bedriftenes adgang til å variere sin arbeidsinnsats. - Et sentralt poeng er at mange av våre medlemsbedrifter er helt avhengige av denne fleksibiliteten, sier Dørum.

Her er hele rapporten.