NHO

Innhold

Godt driv tross handelskrig

Nyhet, Økonomisk politikk og analyse

Publisert

#205

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum. Foto: Moment studio

- Verdensøkonomien preges av handelsuro. Handelskrigen mellom USA og Kina demper vekstutsiktene rundt oss. Men likevel har bedriftene en gjennomgående høy fremtidstro, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

- Dette avspeiler at norsk økonomi er halvveis i sitt tredje oppgangsår, med drahjelp fra økte olje- og      bedriftsinvesteringer. Flere bedrifter skal øke bemanningen. Samtidig er det flere som ikke får tak i kvalifisert arbeidskraft. Dette kan hindre videre vekst.  I tillegg til nye vurderinger fra medlemsbedriftene og nye makroanslag viser også kvartalsrapporten hvordan bedriftene tilpasser sitt   arbeidskraftbehov, også dette basert på ferske svar fra medlemsbedriftene. 

 I en egen del om fleksibilitet viser vi hvordan bedriftens produksjon varierer gjennom døgn, uke og år og som følge av konjunktursvingninger. For å overleve må disse variasjonene håndteres. Bedriftene kan variere produksjonen, endre prisene, bygge eller trekke på lager, eller sette ut oppdrag til andre. I temadelen drøftes nærmere de fem formene for arbeidskrafttilpasning bedriftene kan ty til. Hvor fleksible bedriftene er i slike situasjoner bestemmes både av bedriftsinterne forhold, men også av lover og avtaler som regulerer bedriftenes adgang til å variere sin arbeidsinnsats. - Et sentralt poeng er at mange av våre medlemsbedrifter er helt avhengige av denne fleksibiliteten, sier Dørum.

Her er hele rapporten.

 

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: