Jenter og teknologi styrkes i statsbudsjettet

- I 2017 nådde vi over 5000 jenter, og med denne bevilgningen er vi et skritt nærmere å bli landsdekkende, sier prosjektleder for Jenter og teknologi, Tone Vesterhus.

- I 2017 nådde vi over 5000 jenter, og med denne bevilgningen er vi et skritt nærmere å bli landsdekkende, sier prosjektleder for Jenter og teknologi, Tone Vesterhus.

I statsbudsjettet for 2019 foreslås det å øke budsjettet til Jenter og teknologi fra 2,5 til 3,5 millioner kroner. Regjeringen styrker prosjektet som et ledd i å arbeide for et mer likestilt arbeidsliv.

- Gjennom Jenter og teknologi har flere tusen ungdomsskolejenter møtt kvinnelige rollemodeller og lært mer om hva det vil si å jobbe med teknologi. Vi trenger flere teknologer. For å få den beste kompetansen er det viktig at flere jenter velger teknologiske fag, sier Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland i en pressemelding fra Barne- og likestillingsdepartementet.

Det er fjerde år på rad at regjeringen støtter prosjektet.

- Med økt bevilgning vil vi kunne nå enda flere jenter med budskapet om at å velge en teknologiutdanning er et fremtidsrettet, spennende og trygt valg. I 2017 nådde vi over 5000 jenter, og med denne bevilgningen er vi et skritt nærmere å bli landsdekkende sier prosjektleder for Jenter og teknologi, Tone Vesterhus.

Vesterhus viser til at bruk av rollemodeller er et viktig virkemiddel i å påvirke utdanningsvalg.

- Prosjektet bruker unge, kvinnelige rollemodeller som tar eller har tatt en teknologiutdanning. Det er stort behov for kompetanse fra tekniske yrkesfag, fagskoler og teknologi og realfag på universitet og høyskole. Å gi unge jenter forbilder som har tatt en av disse veiene er med på å endre holdninger og gi jenter motivasjon til å tenke mindre tradisjonelt. Arbeidet er allikevel ikke gjort over natten, og det må jobbes systematisk over tid. Derfor er det så bra at regjeringen fortsetter å støtte og styrke prosjektet, sier hun.