NHO ser inn i fremtiden: Hva venter oss om 30 år?

Nyhet, Økonomisk politikk og analyse

Publisert

Ole Erik Almlid

Fungerende NHO-sjef Ole Erik Almlid håper at Næringslivets perspektivmelding kan være utgangspunktet for gode samtaler og debatter om hvordan vi i Norge skal møte fremtiden på best mulig måte.

Næringslivets perspektivmelding: Hvordan vil Norge utvikle seg i tiårene frem mot 2050, og hvordan vil vi preges av verden rundt oss? «Verden og oss» er en rapport som forsøker å gi noen svar på hva vi kan vente oss i fremtiden, sett med øynene til norske bedrifter.

 

 

- Verdens utfordringer er våre utfordringer. Som samfunn har vi lykkes godt i Norge, men også vi vil bli preget av klimaendringer, økende spenninger og forskjeller mellom land og folk, at vi blir flere eldre samtidig som færre barn fødes – og andre store utviklingstrender som skjer i verden, sier fungerende NHO-sjef Ole Erik Almlid.

- Vårt skjebnefellesskap med verden gir oss også en rekke muligheter. Muligheter som både i dag og i fremtiden vil danne grunnlag for arbeidsplasser for millioner av nordmenn, og dermed sørge for utdanning, helsehjelp og andre trygge og gode velferdsordninger.

VERDEN OG OSS. NÆRINGSLIVETS PERSPEKTIVMELDING 2018

«Verden og oss» er på sett og vis næringslivets egen perspektivmelding. Den tar for seg de største megatrendene som vil påvirke verden og Norge i tiden som kommer. Rapporten er skrevet av NHO, og baserer seg på både norske og internasjonale rapporter og undersøkelser fra forskningsmiljøer. Denne rapporten forsøker å gi et frempek på hva vi kan vente oss, sett fra norske bedrifters ståsted. Og den peker på alternative fremtidsscenarier.

Mer samarbeid, ikke mindre

- Vi i NHO tror verdens land må samarbeide mer, ikke mindre. Og at dialog på flere nivåer, ikke færre, er bra både mellom land og innad i Norge, sier Almlid.

- Vår historie viser tydelig at Norge er en handelsnasjon, og at svært mange nordmenn lever av jobber som er avhengig av samarbeid med resten av verden for å eksistere. Et eksempel på dette er at våre naturressurser ville hatt mye mindre verdi om de bare kunne selges innenlands. Vi kan jo ikke spise all fisken selv.

Almlid håper at «Verden og oss» kan være utgangspunktet for gode samtaler og debatter om hvordan vi i Norge skal møte fremtiden på best mulig måte: - Med en felles forståelse av utfordringer og muligheter vi står ovenfor, tror vi at vi sammen kan finne frem til de beste løsningene.

Omtale av rapporten:

> DN.no: - Tilhører en generasjon som har ridd på toppen av tidsbølgen (krever innlogging)

> NTB: NHOs sjeføkonom skjelver litt i buksene over Trump

> VG: - Unge mener det ikke er viktig å bo i et demokrati

> E24: «Viktig melding, les rapport! Vi trenger 1 million nye jobber før 2050» (kommentar)

> A-Magasinet: Sjeføkonom Øystein Dørum om perspektivmeldingen (innlogging)