NHO-undersøkelse: Stabil markedssituasjon for bedriftene i sommer

Publisert

Øystein Dørum under Arendalsuken 2021

NHOs sjefsøkonom Øystein Dørum under Arendalsuken 2021. Foto: Per Otto Oppi Christiansen.

Andelen bedrifter som opplever situasjonen som normal øker, og andelen bedrifter med stort omsetningsfall fortsetter å gå ned. Stadig færre har likviditetsproblemer og konkursfrykten har avtatt fra i vår.

Bedriftene oppgir at de har hatt en stabil markedssituasjon i sommer etter bedring gjennom våren.

  • 7 av 10 bedrifter har en omsetning på eller over antatt normal, mot 68 prosent i juli.
  • 5 prosent har mer enn halvert omsetning mot normalt, uendret fra juli.
  • 10 prosent oppgir at de har betalingsvansker, mot 12 prosent i juli.
  • 8 prosent frykter konkurs, uendret fra juli.
  • 1 av 3 bedrifter ser behov for omstilling.
  • 4 av 10 har behov for ekstern finansiering for å gjennomføre omstillingen.

- Bedriftene melder om en nokså stabil situasjon gjennom sommeren. Mens 40 prosent sier markedssituasjonen er god, er det bare 12 prosent som svarer den er dårlig, sier sjeføkonom i NHO Øystein Dørum.

Størst behov for omstilling mot andre produkter og tjenester

1 av 3 bedrifter svarer at de ser behov for omstilling. 5 av 10 oppgir behov for omstilling mot andre produkter og tjenester, og like mange oppgir behov for omstilling til nye markeder innenlands, mens 2 av 10 vil omstille mot nye markeder utenlands.

- Koronakrisen har trolig forsterket omstillingsbehovet. Mange bedrifter har måttet, og må fortsatt, omstille seg mot en ny etterspørselssituasjon som følge av koronakrisen. Det gjelder både midlertidige endringer i etterspørselsbilde, men også langsiktige og permanente effekter på adferd og etterspørsel, sier Dørum.

Bransjene luftfart, persontransport og reiseliv oppgir størst behov for omstilling.

- Det er også disse næringene som er hardest rammet av koronasituasjonen. En annen forklaring bak høy omstillingsprosent kan være at mange næringer står overfor strukturelle utfordringer, for eksempel som følge av nye rammevilkår knyttet til klimaendringene, sier Dørum.

Også mediebedriftene oppgir relativt høyt behov for omstilling.

- Det må sees i sammenheng med endringen i mediekonsumet de senere årene, sier Dørum

Av de som vil omstille seg, sier 4 av 10 bedrifter at de har behov for ekstern finansiering for å gjennomføre omstillingen.

2452 av NHOs medlemsbedrifter har svart på medlemsundersøkelse som er tatt opp i perioden 9. - 13. august 2021.

Les mer 

Nøkkeltall for norsk økonomi