Perspektivmeldingen: Flere i arbeid er vinn-vinn

Publisert

Siv Jensen og Erna Solberg

Siv Jensen og Erna Solberg la frem Perspektivmeldingen på Kuben Yrkesarena i Oslo. (Foto: Camilla Pettersen/regjeringen.no).

- Det viktigste svaret på utfordringene som regjeringen tegner opp i Perspektivmeldingen er like enkelt som det er vanskelig: Å få flere i jobb, sier Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO.

Fredag la regjeringen frem Perspektivmeldingen. Den ser på de økonomiske fremtidsutsiktene, helt frem mot 2060. Dørum er enig i at det viktigste handlingsalternativet er å flere folk i jobb og til å jobbe mer.

- Flere i jobb er bra for den enkelte og gir samfunnet økte inntekter som sikrer velferden. Det er en vinn-vinn-situasjon: Trygdeutgiftene går ned, verdiskapingen går opp, inntekten til den enkelte går opp og det samme med inkluderingen.

- Det er betegnende at Perspektivmeldingen legges frem på Kuben yrkesarena. Det er ikke minst kompetanse det handler om – og om denne generasjonen, sier Dørum.

Sjeføkonomen understreker at disse jobbene skapes i bedrifter over hele landet. Derfor trenger disse bedriftene gode vilkår, ikke minst med tanke på skatt, samferdsel og kompetanse – i et seriøst arbeidsliv.

Det andre handlingsalternativet som regjeringen peker på, er en mer effektiv offentlig forvaltning.

- Her er vi helt enig. Vi må få mer ut av arbeidskraften og innsatsen.

Dørum mener meldingen er viktig fordi den har et langt tidsperspektiv: - Her har politikerne en mulighet til å tenke litt lengre enn frem til neste valg. Det er nødvendig å tenke langsiktig og starte i tide for å møte fallende oljeinntekter og en aldrende befolkning.

- Selv om regjeringen velger en optimistisk tone, så understrekes det også at det må gjøres tøffe valg fremover. Det er viktig at arbeidet med omleggingen begynner nå, sier Dørum.


Perspektivmeldingen: Trygger Norge for fremtiden