NHO

Innhold

Reaksjoner fra NHOs landsforeninger

Fra Stortingets vandrehall

Fra Stortingets vandrehall

Les kommentarene på statsbudsjettet fra NHOs landsforeninger.

Abelia: -Fornøyde med tiltak, misfornøyde med tempo
– Når det nå går bedre i norsk økonomi, må vi bruke handlingsrommet til å investere i kompetanse, entreprenørskap og digitalisering. Vi er fornøyde med signaler om at forskning og omstilling prioriteres i regjeringens forslag til statsbudsjett.

BNL: -Økte samferdselsinvesteringer må skape nye arbeidsplasser
-Det er positivt at regjeringen følger opp de høye ambisjonene i NTP. Regjeringen mangler derimot næringspolitiske ambisjoner for hvordan investeringene skal skape arbeidsplasser og utvikle næringslivet, sier Sandnes 

Energi Norge: -Redusert elavgift bidrar til elektrifisering av samfunnet 
Regjeringen går inn for å redusere elavgiften med én øre per kilowattime, etter mange år med økninger. Det er et positivt signal om at regjeringen vil ta større hensyn til strømkundene og elektrifisering som klimatiltak, mener Energi Norge.  

Mediebedriftene: -På stedet hvil for mediebransjen
-Vi hadde ikke forventet noen store grep i statsbudsjettet siden en mediemelding er underveis, men vi er skuffet over at kulturministeren ikke prisjusterer mediestøtten på samme måte som NRK-lisensen. Dette stiller enda større krav og øker forventningene til den kommende mediemeldingen, sier styreleder i MBL, Tove Nedreberg. 

Norges Bilbransjeforbund: -Inntektene fra bilavgiftene vil kollapse
Regjeringen foreslår i sitt statsbudsjett å ikke gjøre endringer i bilavgiftene for personbiler. Det er et viktig bidrag for å få ned utslippene fra bilparken på kort sikt. Men regjeringen kan ikke lenger utsette arbeidet med å etablere et bærekraftig bilavgiftssystem. Støtte til elbiler alene summerer regjeringen opp til at utgjør over 8 milliarder kroner i tapte inntekter bare i 2018 – det blir mer i 2019 og enda mer i 2020.

Norsk industri: -Bra for verdiskapingen 
Statsbudsjettet som ble presentert i dag, har ikke ført til endringer av kronekursen. - Budsjettforslaget fremstår med andre ord som "nøytralt", og oljepengebruken virker riktig, sier Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri. Han fortsetter: - Det er viktig for industrien å kunne fortsette sin omstilling uten negative rykk i kronekursen. Da er det nødvendig at Norges Bank ved rentesetting og rentebane og Regjeringen igjennom statsbudsjettet, samspiller.

NHO Logistikk og transport: -Budsjettet gir lite håp for godstogene
-Det brenner et blått lys for godstogene i Norge. Hvis det ikke gis statlig støtte til frakt av gods på jernbanen, kan virksomheten være avviklet eller sterkt redusert når de store investeringene på jernbanen begynner å få effekt, sier Are Kjensli, administrerende direktør i NHO Logistikk og Transport.

NHO Mat og Drikke: -Tilfeldig og uforsvarlig avgiftspolitikk
- Regjeringen setter etter det vi nå vet, sitt godkjentstempel på en arbeidsulykke fra budsjettbehandlingen i 2017, og ignorerer at økende grensehandel og høyt avgiftstrykk truer arbeidsplasser og verdiskaping i hele mat- og drikkenæringen i Norge, sier Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke. 

NHO Reiseliv: -Ingen økning i reiselivsmomsen
-En stor seier for oss og for hele norsk reiseliv. Vi har blitt lyttet til, sier NHO Reiseliv-direktøren 

NHO Service og handel: -Regjeringen ødelegger morgendagens detaljhandel. Det er helt absurd 
-Det er knapt til å fatte at Regjeringen fortsetter å sponse utenlandske nettbutikker, på bekostning av norske arbeidsplasser. Jeg tror ikke de forstår alvoret. Når de i tillegg opprettholder sukkeravgiften på brus, blir dette ekstra ille, sier Anne-Cecilie Kaltenborn i NHO Service og Handel. 

NHO Transport: -Godt samferdselsbudsjett uten overraskelser
Regjeringen la i formiddag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2019. Dette har en ramme på 73,1 milliarder, noe som er økning på 5,4 milliarder eller 7,9 prosent fra i fjor. Regjeringen kan dermed skryte av at samferdselsbevilgningene har økt med hele 75 prosent siden 2013.

Norsk olje og gass: -Oljeinntektene fosser inn i Norge
Dersom oljeprisen holder seg på dagens nivå vil Ola og Kari Nordmann kunne få om lag 330 milliarder kroner i oljeinntekter neste år. 

Nelfo: -Et styrket og spisset Enova
Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2019 å øke overføringene til Enova til over 3 milliarder kroner. Økningen er på 344 millioner kroner sammenlignet med budsjettet for 2018. Midlene skal prioriteres til tiltak som gir størst utslippsreduksjoner i ikke-kvotepliktig sektor, der utslipp fra transport og bygg vil inngå som viktige satsingsområder.

Sjømat Norge: -Et budsjett for stabilitet og stø kurs
- Forslaget til statsbudsjett er nøkternt og legger opp til en forutsigbar og stø kurs også for sjømatnæringen, sier adm. direktør Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge.

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: