Statsbudsjettet 2022: Et næringsvennlig og ansvarlig budsjett

Nyhet, Økonomisk politikk og analyse

Publisert

Vår tids to viktigste utfordringer er å skape nok jobber og kutte klimagassutslippene. Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 er et skritt i riktig retning, men det må mer til for å sette fart på omstillingen, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

- Regjeringen legger opp til å øke CO2-avgiften som et klimatiltak, men vi skulle gjerne sett at mer av denne økningen ble tilbakeført til målrettede omstillingstiltak for næringslivet som for eksempel et eget CO2-fond for næringstransporten. Vi ønsker også en sterkere satsing på bredbånd og digitalisering Norge enn det regjeringen legger opp til. Det trenger vi for å kunne etablere nye, grønne arbeidsplasser over hele landet, sier Almlid.

Han mener det er positivt at regjeringen i sitt budsjettforslag blant annet legger opp til fortsatt satsing på hydrogen, Grønn Plattform og Enova og økte ressurser til behandling av konsesjonssøknader.

- Dette er skritt i riktig retning. Det er i bedriftene de nye grønne løsningene og jobbene skal skapes. Men selv om tempoet er høyt i utviklingen av fornybarnæringene i Norge, er det høyere i våre konkurrentland. Budsjettet kunne lagt opp til større satsinger innen batterier, hydrogen og havvind, blant annet med økt risikoavlastning. Her ligger det muligheter for den påtroppende regjeringen, sier Almlid. 

Bruken av oljepenger i 2022 tilsvarer 2,6 prosent av verdien av Oljefondet ved inngangen til året.

- Jeg vil berømme at oljepengebruken strammes inn i budsjettforslaget. Etter en periode med helt nødvendige støttetiltak klarer regjeringen nå å vende tilbake til en mer bærekraftig oljepengebruk, sier NHO-sjefen.

Regjeringen legger opp til å øke verdsettelsesrabatten på formuesskatten på arbeidende kapital til 50 prosent. Samtidig øker de bunnfradraget fra 1,5 millioner til 1,6 millioner.

- Det er behov for store investeringer hvis Norge skal bli en ledende aktør innenfor fremtidens grønne næringer. Bedriftene trenger egenkapitalen sin til å investere i fremtiden, fremfor å betale en stor skatteregning for midler som er bundet i maskiner og bygg. Det er positivt at Solberg-regjeringen nok en gang legger opp til en liten økning i verdsettelsesrabatten. Det er viktig at den påtroppende regjeringen forstår at økte skatter er det siste bedriftene trenger nå, sier Almlid. 

Budsjettet legger opp til viktige opptrappinger innen forsknings- og utviklingsmidler, men NHO skulle ønsket seg en tilsvarende opptrapping også innen fagskole og bransjeprogrammer

NHO savner en mer offensiv satsing på bredbåndutbygging. Støtten er redusert fra 264 millioner i forrige statsbudsjett til 204 millioner nå. Tilgang til rask internett er avgjørende for bedrifter og innbyggere over hele landet og derfor krever NHO 1 millard i perioden 2022-2025.

- Uansett stortingsflertall er det viktig å trappe opp arbeidet for å tette kompetansegapet. Det er gitt nødvendige og viktige bevilgninger til utdanning, forskning og utvikling, men når 6 av 10 bedrifter sier de ikke får tak i den kompetansen de trenger må det tas et ytterligere krafttak innen fagutdanning, sier Almlid.

Les hva NHOs landsforeninger mener om statsbudsjettet

Abelia: Fortsatt lave ambisjoner

Byggenæringens landsforening: Tiltak for grønn omstilling og kompetanse må prioriteres

Energi Norge Små skritt i riktig retning

Mediebedriftenes landsforening: Lite nytt for mediene i årets statsbudsjett

Nelfo: Ikke nok fart i den grønne omstillingen

Norsk Industri: Kommentarer til statsbudsjettet 2022

Norsk olje og gass: Oljeinntektene betaler for koronapakkene

NHO Logistikk og Transport: Med noen unntak - fortsatt satsing på samferdsel fra den avtroppende regjeringen!

NHO Mat og Drikke: - Mangler konkrete tiltak 

NHO Reiseliv: Statsbudsjettet anerkjenner ikke krisens varighet for reiseliv

NHO Transport: Et forutsigbart budsjettforslag for 2022

Sjømat Norge: Muligheter for sjømaten som del av den grønne omstillingen