Dette betyr regjeringen Støres statsbudsjett for bedriftene

Nyhet

Publisert

Vår tids viktigste utfordring er å kutte klimagassutslipp og skape jobber. Da trenger vi private bedrifter som har kapital til å investere i grønn omstilling og arbeidsplasser i hele landet. En ekstraregning på om lag 7 milliarder kroner til formuesskatt og utbytteskatt er det siste bedriftene trenger nå.

- Dette budsjettet fra Støres regjering dårlig nytt, sier administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid. Behovet er fortsatt stort for tiltak som kan sette fart i klimakuttene, for eksempel et CO2-fond for næringstransport. Stortinget må be regjeringen gå i forhandlinger med næringslivet om en slik løsning.

I og med at vi nå har en mindretallsregjering, må Støre og Vedum nå forhandle med SV på Stortinget før budsjettet er i havn. Fristen for å bli enig er 25. november. Få oversikt over de viktigste tiltakene regjeringen Støre foreslår for ditt fylke.


Øker arbeidsgiverperioden

- I en tid hvor det er økende smittetall og økende bekymring i bedriftene, burde heller ikke regjeringen øke arbeidsgivers lønnsplikt ved permittering fra 10 til 15 dager. Det skaper ekstra usikkerhet for bedrifter som lenge har stått i en krevende situasjon, sier Almlid. Les mer om økning av arbeidgivers lønnsplikt ved permittering fra mars her.

- Vi trenger også et ytterligere krafttak for fagarbeiderutdanningen, utover det regjeringen har varslet av tiltak for å fullføre videregående opplæring, sier Almlid.


Dette mener NHO om budsjettet fra regjeringen Støre:
  • Skatt: Her tas politikken i gal retning. Bedriftene og eierne trenger kapital til å investere i grønn omstilling og arbeidsplasser i hele landet – ikke en ekstraregning på 6-7 milliarder kroner til formuesskatt og utbytteskatt. Vi støtter samtidig økt likebehandling av bolig. Dette var en dårlig nyhet for eiere av små og mellomstore bedrifter over hele landet. Vi skulle helst sett at dette ble reversert i Stortinget, men for all del må vi unngå en ytterligere skatteskjerpelse i Stortinget.

  • Klima: Vi har fortsatt stort behov for må sette fart i klimakuttene. Vi bør raskt starte samarbeidet om et CO2-fond, som begge regjeringspartier tidligere har støttet.

  • Kunnskap og kompetanse: Bedriftene roper på kompetanse. Vi skulle ønsket et kraftigere kompetanseløft og flere fagskoleplasser. Den siste bekymringen er koronahåndtering: I dagens situasjon er det et dårlig signal å øke arbeidsgiverperioden ved permittering til 15 dager. Vi trenger en nasjonal beredskapsplan, og jeg er glad for at statsministeren ønsker samarbeid med oss. Vi bør drøfte bruk av vaksinepass der mange møtes slik Danmark varslet i går.

    Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022
Les mer

Formuesskatt på arbeidende kapital er feil medisin

Ny regjering: Hva betyr det for bedriftene?