NHO Kommune-NM: Korona har gitt tilbakegang i alle fylker

Nyhet

Publisert

Kommune-NM logo

Bærum rangeres høyest i årets kommune-NM, men koronakrisen preger utviklingen i kommunene viser undersøkelsen. Alle fylker fikk økt arbeidsledighet og redusert sysselsettingsandel i fjor. Andelen sysselsatte i privat sektor ble også redusert i samtlige fylker.

Bærum kommer best ut i årets kåring, og foran Sola. Deretter følger Oslo og Trondheim. Fiskeri- og industrikommunen Austevoll er rangert nummer 5 i årets Kommune-NM, før Stavanger og Bergen.

- Kommuner som rangeres høyest er typisk større by-, tettsteds, utdannings- og høyteknologikommuner, eller kommuner med betydelig innslag av oppdrettsnæring og energiproduksjon, i tillegg til enkelte reiselivskommuner, sier NHOs sjefsøkonom Øystein Dørum.

9 av 10 (316) kommuner hadde negativ utvikling på totalindikatoren fra 2019 til 2020. Småkommuner dominerer listen over kommuner som har hatt fremgang siste året. Dette gir imidlertid ikke grunnlag for å si at småkommuner har vært mindre berørt, ettersom mange småkommuner også er å finne blant kommunene som har gått mest tilbake. Blant store kommuner som har gått mest tilbake er Oslo, og en del omkringliggende storkommuner i Viken, Ullensaker, Ås og Lørenskog.

- Det er langt større bevegelse i de lavest rangerte kommunene. Listen over de lavest rangerte kommunene er ofte dominert av kommuner med få bosatte. Det skal ofte relativt sett mindre endringer til i arbeidsmarked og demografi for å få større utslag totalrangeringen for småkommuner enn for større kommuner, sier Dørum.
Hovedtyngden av de lavest rangerte kommunene finner vi i Nord-Norge og innlandskommuner på Østlandet.

- Kommune-NM måler ikke hvor bra det er å bo i en kommune, men det økonomiske grunnlaget for kommunen når vi legger vekt på indikatorene innenfor temaene næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi. Undersøkelsen illustrerer sånn sett at småkommuner har større utfordringer på disse områdene enn store, sier Dørum.


Økt arbeidsledighet i alle fylker

Andelen sysselsatte i privat sektor gikk ned noe i alle fylker. Nedgangen skyldes at oppsigelsene som følge av koronakrisen i all hovedsak har kommet i privat næringsliv.
Oslo var fylket med høyest arbeidsledighet i 2020 (på måletidspunktet november 2020). Oslo hadde samtidig høyest sysselsettingsandel på etter arbeidssted, lavest sykefravær og lavest andel uføre av alle fylkene i 2020.


Stor fremgang for oppdrettskommunen Frøya

Det er relativt stabilt i toppen. Store regionale tettstedskommuner/byer som Sogndal og Tromsø har hatt fremgang. Oppdrettskommunen Frøya peker seg ut med særlig stor fremgang, 50 plasser opp siden 2014.

At en kommune eller et fylke kommer dårligere ut i rangeringen, betyr ikke nødvendigvis at utviklingen innenfor kommunen/fylket har vært negativ, men kan komme av at andre har hatt mer positiv utvikling over tid.

Les mer

Les mer om Kommune-NM - resultatene her