NHO

Innhold

Bedriftene må slippe ekstra informasjonsansvar

Nyhet, Pensjon og forsikring

Publisert

#005

Særlig mindre bedrifter har ikke kapasitet til å koordinere de ansattes tidligere pensjonsforhold. NHO står her sammen med Finans Norge, LO, Virke, Spekter, YS og Forbrukerrådet.

NHO vil ikke at bedriftene skal få ansvaret med å koordinere informasjon om de ansattes tidligere pensjonsforhold, sier Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør for pensjon og forsikring i NHO .

Stortingets finanskomite er snart ferdig med å behandle et lovforslag om at hver enkelt ansatt skal ha sin egen pensjonskonto. Her skal pensjonsmidlene samles opp fra alle dine ansettelsesforhold. Det gir bedre oversikt. Dessuten slipper man å betale forvaltnings- og administrasjonsgebyr til flere ulike pensjonsordninger. 

I dag må en ansatt som har skiftet arbeidsgiver selv sikre seg oversikten over hvor stor sparing man har i de ulike ordningene.  NHO støtter forslaget om pensjonskonto, men protesterer på regjeringens forslag om at det er arbeidsgiveren som skal ha hovedansvaret for informasjonen overfor de ansatte. Dette vil være spesielt krevende når ordningen innføres. Forslaget vil ikke bare gi arbeidsgiveren innsyn i den ansattes privatøkonomi, men også gi din nåværende arbeidsgivers tjenestepensjonsleverandør innsyn i dine kundeforhold hos andre leverandører der du har pensjonssparing fra tidligere arbeidsforhold. 


- I dag snakker vi om rundt 1,4 millioner pensjonskapitalbevis. Ordningen med obligatorisk tjenestepensjon ( OTP) ble innført i 2006, og uten innføring av pensjonskonto, måtte vi regnet med at det hadde blitt kraftig vekst i antall slike bevis fremover, sier Mildal til Finansavisen.

NHO har i høringsrunden funnet sammen med Finans Norge, og foreslår en helt annen modell:  - Vi vil heller at tjenestepensjonsleverandørene fra dine tidligere arbeidsforhold skal sende deg informasjon om at pensjonskonto innføres, og et varsel om at du innen en frist aktivt må si fra, hvis du ikke vil flytte disse midlene til leverandøren som din nåværende arbeidsgiver benytter. 

Dermed får din nåværende arbeidsgivers pensjonsleverandør ikke innsyn i dine verdipapirer uten at du har hatt mulighet til å reservere deg, og arbeidsgiveren selv får heller ikke slikt innsyn.  Forslaget støttes også av LO, Virke, Spekter, YS og Forbrukerrådet. 

 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: