NHO

Innhold

Høyere aldersgrenser ikke løsningen

Nyhet, Pensjon og forsikring

Publisert

Svein Oppegaard

Holden peker på åpenbare svakheter, ifølge NHO-direktør Svein Oppegaard.

Før påske vedtok Stortinget nye regler i arbeidsmiljøloven. En av endringene er å heve aldersgrensen til 72 år, og den bedriftsfastsatte aldersgrensen til 70 år.

I Dagens Næringsliv i dag skriver professor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo at disse tiltakene er problematiske og at de ikke vil gjøre det lettere for eldre arbeidstakere å fortsette i jobben.

– Holden peker på åpenbare svakheter i de nye reglene. Vi har hele tiden sagt at dette er symbolpolitikk. De nye reglene er problematiske av flere grunner, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

Han mener regjeringen starter i feil ende i arbeidet med å få flere seniorer i jobb. For å oppnå dette må vi satse på 60-åringene. Å heve aldersgrensen til 70 år vil virke mot sin hensikt ved at det kan redusere attraktiviteten til seniorer i arbeidslivet og vanskeligjøre nødvendige omstillinger.

Professor Steinar Holden har langt på vei den samme analysen som NHO. I sitt innlegg nevner han følgende utfordringer:

  • Heving av aldersgrensen legger til rette for at arbeidstakere skal fortsette med samme lønns- og arbeidsvilkår til de blir 70 eller 72 år. Lønns- og arbeidsvilkårene er de samme som da de var på topp, selv om de med alderen har blitt mindre produktive.
  • Ved å ha en bedriftsfastsatt aldersgrense på 70 år må alle arbeidstakerne slutte når de når denne alderen. Det betyr at de som fortsatt gjør en god jobb også må slutte.
  • En heving av aldersgrensen kan få negative virkninger for yngre seniorer. Bedriftene vil bli mer forsiktige med å ansett arbeidstakere i aldergruppen 60 – 65 år, fordi arbeidsgiver frykter at de må beholde dem i noen år med lavere produktivitet.  
  • Høyere aldergrenser kan føre til flere konfliktfylte og uverdige avganger fra arbeidslivet.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: