Proffentlige løsninger skaper møteplasser mellom generasjoner

Nyhet, Proffentlig

Publisert

Lederstjerne

Anne-Stine Hole (24) så at unge slet med å få seg jobb, mens mange eldre var ensomme og innaktive. Det ble starten på bedriften Generasjon M.

Generasjon M hjelper ungdommer inn i arbeidslivet, samtidig som de bidrar til å redusere ensomhet og inaktivitet blant eldre.

Det å få seg jobb som ungdom i dag, kan være vanskelig. Samtidig er det mange eldre som sliter med ensomhet og innaktivitet, både på sykehjem og hjemmeboende. Disse utfordringene har Generasjon M funnet en løsning på. De sysselsetter ungdommer mellom 14 og 20 år som besøksvenner, som de kaller M-venner. De tar eldre med på aktiviteter som turer, rulling med russen, kafebesøk og lignende.

- Vi skal skape brede smil som beboere kan ta med seg hjem tilbake på sykehjemmet. Kanskje de våkner opp med et smil i morgen fordi de gjorde noe artig sammen med oss, sier Thorbjørn Thyrum i Generasjon M.

Samarbeid

Generasjon M er et ideelt selskap og samarbeider både med private og kommunale virksomheter.

- Generasjon M ble etablert fordi vi ønsket å være med på å skape kontakt mellom generasjonene, skape meningsfylte arbeidsplasser for unge og bidra til en aktiv og innholdsrik hverdag for beboere på sykehjem og omsorgsboliger, sier medgründer og daglig leder for Generasjon M, Anne Stine Hole.

Greverud sykehjem var det første kommunale sykehjemmet Generasjon M startet et samarbeid med.

- De er fremoverlente og villig til å tenke nytt hvordan de løser behovet for sine beboere, sier hun.

- Generasjon M prøver å tenke i nye retning, og det gjør egentlig vi også. Det gjør at vi finner nye samarbeidsformer, sier Vibeke Harr, virksomhetsleder ved Greverud sykehjem.

- Et veldig godt supplement

- Generasjonsmøter er kommet for fullt de siste årene. M-vennene kommer inn med en barnlighet og en glød, som gir noe annet enn det vi helsearbeidere kan gi. Det er et veldig godt supplement, legger Harr til.

Begge er godt fornøyde med samarbeidet, og trekker fram dialog som en viktig faktor for å lykkes.

- Jeg opplever det som veldig fint at Oppegård er flinke til å dele hva slags behov de har og hvordan vi best kan jobbe for å imøtekomme de, slik at vi faktisk spiller hverandre gode og får en tjeneste som fungerer akkurat på dette sykehjemmet. Det kan vi lære av og benytte oss av andre steder, sier Hole.

Se video om samarbeidet her:

Les mer om Generasjon M her