Folk flest bryr seg om kvalitet, ikke driftsform

Fritt brukervalg betyr valgfrihet for de som mottar helse og omsorgstjenester

Kantar TNS' helsepolitiske barometer, april 2019, viser at folk flest bryr seg om kvalitet, ikke driftsform.

  • For 67% av befolkningen spiller det ingen rolle hvem som leverer offentlig finansierte tjenester, så lenge kvaliteten er god.
  • For de aller fleste (74%) er det viktigere å få den hjelpen de trenger, enn hvem som leverer den.
  • Majoriteten av befolkningen (58%) mener vi trenger private og ideelle aktører i helse- og omsorgssektoren for å kunne sammenlikne kvalitet og pris for de offentlige tjenestene.

Mer om TNS' helsepolitiske barometer 2019 (pdf)