Ulik oppmerksomhet om feil som skjer

Nettavisen faksimile

Faksimile fra Nettavisen.

De aller fleste offentlige så vel som private aktører gjør en god jobb, følger lover og regler og har ordnede og gode lønns- og arbeidsvilkår. Og de som evt. ikke gjør det kommer i alle organisasjonsformer. Men oppmerksomheten om dårlige leveranser og feil som skjer er ulik, ikke minst når vi snakker om helse- og omsorgssektoren.

 • Et par eksempler på nylige feil/dårlig kvalitet i offentlig sektor, bare for å understreke at feil skjer i begge sektorer. Disse har uviss konsekvens for de ansvarlige kommunale drivere.
 • Også konsekvensene av de feil som skjer er ofte ulik for en offentlig og en privat leverandør. En privat bedrift mister gjerne kunden (kontrakten med den offentlige kjøperen, ofte kommunen) i tillegg til bøter o.a., og i verste fall må den legge ned virksomheten og ansatte mister jobbene sine. En offentlig aktør kan ikke miste kontrakten, og får derfor fortsette å levere de samme tjenestene selv etter alvorlige feil – en bot (betalt av skattepenger) forekommer, men sjelden mister de ansvarlige jobbene sine. Noen eksempler på feil og ulike konsekvenser:
  • Den såkalte Adecco-skandalen i Oslo i 2011 medførte at selskapet mistet kontrakter (bortfall av inntekter) og etter hvert avviklet sin sykehjemvirksomhet, mens liknende massive brudd på arbeidsmiljøloven i Trondheim kommunes egendrift bare medførte en foretaksbot på 200.000 kr. (betalt av kommunen, dvs. skattebetalerne).
  • Som følge av Adecco-saken innledet flere av landets sykehus egne undersøkelser. Bl.a. avdekket Helse Sør-Øst 50.000 brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven i 2010. Se Aftenposten
 • Sykehuset Østfold har over flere år hatt en rekke utfordringer med å forholde seg til arbeidsmiljøloven og gi tilstrekkelig god kvalitet på tjenestene.
 • Et tilsyn i 2011 avdekket; Doble vakter med sammenhengende arbeidstid på inntil 19 timer per døgn og inntil 85,5 timer per uke. Dette forekom relativt ofte. Det forekom også brudd på reglene om minste døgnhvile, og minste ukehvile. Påtalemyndigheten reagerte med å utstede et forelegg på 500.000 kr., men forelegget ble ikke vedtatt. Saken ble sendt til Fredrikstad tingrett for behandling, men ble trukket av påtalemyndigheten i 2014.
 • I juli 2012 brøt Sykehuset Østfold arbeidsmiljøloven 450 ganger.  
  • Byrådet i Oslo har bestemt at alle eldre skal ha bad på eget rom på aldershjem i Oslo. Flere eldre mennesker blir flyttet fra private sykehjem de har bodd i flere år grunnet mangel på enerom med bad. Dette er i grunn en god tanke, men den gjelder kun beboere på de private sykehjemmene, beboere flyttes ikke fra kommunale sykehjem uten bad. Se Nettavisen