NHO

Innhold

Vi har lange tradisjoner for samarbeid mellom offentlig og privat sektor

barnevern

Private aktører har drevet helse- og omsorgsvirksomhet helt siden 1800-tallet, og det var først etter 2. verdenskrig at utviklingen gikk over i en ny fase med større statlig ansvar og mer offentlig styring og finansiering.

På 80- og 90-tallet ble en rekke tjenester desentralisert og kommunene fikk større ansvar, men de private var fortsatt en viktig medspiller. Fra midt på 90-tallet og fremover har markedsløsninger utviklet seg i økende grad, samtidig som det offentlige har beholdt ansvaret for innholdet i tjenestene gjennom kvalitetskriterier og godkjenningsmekanismer – og stått for finansieringen. Det har gitt mange gode løsninger og mer velferd for pengene.

  • Private aktører leverer en betydelig andel av tjenestene i mange sektorer; eksempler er barnehage over 50 pst., barnevern over 50 pst., sykehjem 11 prosent (hvorav 6 pst. kommersielle og 5 pst. ideelle), og hjemmetjenester 9 prosent. Også innenfor vann og avløp, renovasjon, vedlikehold av offentlige bygninger og veier, renhold og kantinedrift (i offentlige bygg) utfører private aktører en betydelig og viktig del av arbeidet.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: