Vi har lange tradisjoner for samarbeid mellom offentlig og privat sektor

barnevern

Private aktører har drevet helse- og omsorgsvirksomhet helt siden 1800-tallet, og det var først etter 2. verdenskrig at utviklingen gikk over i en ny fase med større statlig ansvar og mer offentlig styring og finansiering.

På 80- og 90-tallet ble en rekke tjenester desentralisert og kommunene fikk større ansvar, men de private var fortsatt en viktig medspiller. Fra midt på 90-tallet og fremover har markedsløsninger utviklet seg i økende grad, samtidig som det offentlige har beholdt ansvaret for innholdet i tjenestene gjennom kvalitetskriterier og godkjenningsmekanismer – og stått for finansieringen. Det har gitt mange gode løsninger og mer velferd for pengene.

  • Private aktører leverer en betydelig andel av tjenestene i mange sektorer; eksempler er barnehage over 50 pst., barnevern over 50 pst., sykehjem 11 prosent (hvorav 6 pst. kommersielle og 5 pst. ideelle), og hjemmetjenester 9 prosent. Også innenfor vann og avløp, renovasjon, vedlikehold av offentlige bygninger og veier, renhold og kantinedrift (i offentlige bygg) utfører private aktører en betydelig og viktig del av arbeidet.