Konkurranse gir innovative løsninger og fremmer kvalitet

moelven

Konkurranse er en mekanisme som stimulerer til fornyelse, kvalitetsutvikling og kostnadseffektivitet. Med konkurranse vil leverandørene stadig se etter nye måter å løse oppgavene på eller å lage nye produkter og tjenester som bedre samsvarer med det behovet kundene (brukerne) har. Da jobbes det stadig smartere.

Slik er det også for offentlig finansierte tjenester. En form for konkurranse mellom offentlige aktører, og mellom offentlige og private aktører, vil medføre at alle blir mer opptatt av å levere gode tjenester og å få mest mulig ut av pengene man har til rådighet.

Majoriteten av befolkningen mener vi trenger private aktører i helse- og omsorgssektoren for å kunne sammenlikne pris og kvalitet i de offentlige tjenestene. Det er en oppfatning vi deler. Større aktørmangfold med ulike tilnærminger øker sannsynligheten for å finne smartere og mer kostnadseffektive løsninger, bedre organisering, ny bruk av teknologi etc. Historien viser at det ofte trengs andre enn offentlige aktører for å finne nye løsninger.

Konkurranse er også en spore til effektivisering. Effektivisering er bra. Effektivisering betyr bedre ressursutnyttelse. At flere kan få bedre tjenester er et gode. I debatten virker det noen ganger som om høye kostnader er et mål i seg selv. Men hvis vi kan kutte i kostnadene uten at det går ut over kvaliteten, er det selvsagt en stor fordel.