Muligheten til overskudd er en betydelig forbedringsmotor

penger

Profitt er det samme som overskudd. Det er ikke bortkastet. Det er motivasjon til å drive produkt- og tjenesteutvikling, og til effektiv drift. Mulighetene til overskudd gir økonomisk besparelse for samfunnet som helhet, fordi ressursene flyttes dit de er mest produktive. Vi får mer ut av ressursene vi har.

For den enkelte bedrift er overskudd nødvendig for å bygge økonomisk buffer til å overleve over tid, og være en sikker fremtidig leverandør i det markedet bedriften er etablert. En økonomisk solid bedrift er den beste samarbeidspartner offentlig sektor kan ha.

Som interesseorganisasjon for private bedrifter er vi opptatt av at næringslivet evner å gå med overskudd. Ikke først og fremst for overskuddets egen del, men fordi det er overskuddet som sikrer at de ansatte har stabile arbeidsplasser å gå til og at staten har en forutsigbar skatteinngang. Lønnsomme bedrifter er en forutsetning for velferden vår.

Noen tjener svært godt på å levere offentlig finansierte tjenester, det skal vi ikke legge skjul på. Men det er ikke normalen, verken generelt eller i noen enkeltsektorer innenfor offentlig finansierte velferdstjenester. Gevinsten av konkurranse er nemlig delt – i gjennomsnitt tilfaller 85-90 pst. av den økonomiske besparelsen ved konkurranseutsetting offentlig sektor, i form av reduserte kostnader og økte skatteinntekter. Det offentlige får altså mer velferd og tjenester for pengene selv om noen private aktører tjener godt.

Hvordan klare å gå med overskudd og gjøre det samme som offentlig sektor?

Det interessante spørsmålet i debatten om private tilbydere i velferdssektoren er strengt tatt ikke hvor stort overskudd private har, men hvordan det har seg at de klarer å gå med overskudd på å gjøre det samme som offentlig sektor. Det komplekse svaret er at de finner løsninger som gir bedre husholdering av pengene. Å si nei til å lære av dette er dumt – og dyrt. For man kan ikke se bort fra at en av årsakene til at noen private aktører tjener godt på å levere offentlig finansierte velferdstjenester, er at det offentlige driver ineffektivt slik at det er rom for å ta ut store gevinster.

I markeder med høyt overskudd er som regel konkurransen dårlig. Om man ønsker å redusere overskuddet for de som tjener mest, er ikke den beste løsningen å forby private aktører eller å sette grenser for overskuddet. Da taper man også gevinstene ved konkurranse. Løsningen er å skjerpe konkurransen, og lage gode rammer for et samspill mellom offentlig og privat sektor.