Normalen er at de fleste – både offentlige og private – gjør en god jobb

Tunnel i Ålesund

Vi har lange tradisjoner for at både offentlige og private aktører leverer offentlig finansierte tjenester.

Landet rundt er fullt av eksempler der offentlig og privat sektor jobber godt sammen, utfyller og forbedrer hverandre. Det gjelder bygging, drift og vedlikehold av offentlige bygg, veier og IT- og tekniske løsninger så vel som offentlig finansierte omsorgstjenester, fastleger, barnehager og barnevern. Offentlig og privat sektor har lang historie i å gjøre hverandre bedre.

Faktum er at de aller fleste offentlige så vel som private aktører gjør en god jobb, følger lover og regler og har ordnede og gode lønns- og arbeidsvilkår. Og de som evt. ikke gjør det kommer i alle organisasjonsformer. Vi vil aldri finne på å si at en kommune må slutte å strø fortau eller gi eldreomsorg hvis det av og til gjøres dårlig eller feil, vi vil si at kommunen må lære av feilen og sørge for at det ikke skjer igjen. Det sier vi også til våre medlemmer.

Vi synes det er underlig å observere at enkelte skjærer alle over én kam om en privat aktør gjør feil, og samtidig tilsynelatende lukker øynene for feil begått i offentlig sektor. Det blir ikke mindre underlig av at private ofte har bedre løsninger enn det offentlige.