Stor bekymring for fremtiden for private barnehager

Nyhet, Proffentlig

Publisert

#205

Foto: CalibrAS og Sølrev AS

Hvordan påvirker det nye lovforslaget for privatebarnehager, som regjeringen har signalisert at denlegger frem ved årsskiftet, videre kvalitetsutvikling oginnovasjon?

Dette var et sentralt spørsmål på agendaen under seminaret «Frakapasitetsutvikler til kvalitetsutvikler», som ble arrangert av NHO og Abelia i Næringslivets Hus 19. november 2019.
Barnehageaktører, forskere og politikere var samlet for å diskutere veien videre.
 
Daglig leder Kristin Clemet i Civita dro deltakerne gjennom historien fra barnehageforliket opp til i dag. Private barnehager har siden barnehageforliket i 2003 vært avgjørende for at vi nå har tilnærmet full barnehagedekning i Norge – og for kvalitetsutviklingen i sektoren.
Vi greier ikke å løse alle velferdsutfordringene uten å ha med de private. Vi trenger kapitalen, kreativiteten og kapasiteten de private har for at vi skal kunne løse og møte fremtidsutfordringene. Kristin Clemet
- Muskler til å videreutvikle kvalitetsarbeid
NHO og Abelia har gått inn i denne saken for å bidra til forutsigbarhet og fortsatt bærekraftige betingelser forde private barnehagene. 
 
- Vi trenger også de private barnehagene videre. Vi trenger både de små og de store, uavhengig av eierform. Og vi trenger også barnehagekjedene med muskler til å videreutvikle kvalitetsarbeid sammen med kommunene, sier direktør Mari Sundli Tveit for politikk i NHO.
- Kvalitet blir regulert vekk
Flere av barnehageaktørene mener at politikken somføres i dag er en trussel mot en privat, mangfoldig barnehagesektor, fremkom det i paneldebatten. 
 
- Ytterligere innstramminger i tilskuddsordningen som regjeringen har foreslått vil føre til at kvaliteten blir regulert vekk og at barnehagene ikke lenger har bærekraftig økonomi. Det vil få konsekvenser for kvaliteten på tilbudet til barn og foreldre, sier divisjonsdirektør Kristin Voldsnes i Norlandia Barnehagene.
 
Lovforslaget kan medføre et kutt på opptil 1 milliard
til de private barnehagene. De som taper mest på dette
er barna, mener flere av lederne ved de store private
barnehagene. 
 
- De rammer jo ikke bare eierne av barnehagene, det er barnehagene som får mindre tilskudd. Det er barna det rammer
mest, når det er mindre penger til drift, sier Hans Jacob Sundby, eier og daglig leder i Læringsverkstedet. 
 
Han mener at ved å kutte i pensjon og øke byråkratiseringen kan konsekvensen bli at regjeringen bygger ned private barnehager i Norge.
Jobber systematisk med kvalitet
Professor og forsker Ingunn Størksen ved Universitetet i Stavanger (UiS) holdt et innlegg om hva som skal til for å øke kvaliteten og utjevne kvalitetsforskjeller mellom barnehager. Særlig fokuserte hun på barns læringsutbytte fra barnehagen.
 
Internasjonal forskning viser at barns tidlige utvikling innen språk, matematikk og selvregulering er svært viktig for å lykkes i skolen. På tvers av studier viste det seg at dette var viktige forløpere for å gjøre det bra på skolen. 
 
Espira, FUS og Læringsverkstedet holdt innlegg om hvordan de store kjedene bidrar til systematisk heving av kvalitet i arbeidet med barn.
 
- Forskning viser at barnehager av høy kvalitet utgjør en forskjell, særlig i forhold til sårbare barn. Den viser også at barnehagekvaliteten varierer, sier fag- og utviklingssjef Mari Fagerheim ved Espira.
 
FUS opplyser at de jobber kontinuerlig med prosesskvaliteten, altså det som skjer i relasjonen mellom personalet og barna. Det er det forskningen viser har mest effekt for barnet. Her og nå, og i et fremtidig skoleløp.
- Vil tviholde på like konkurransevilkår
Åshild Bruun-Gundersen (FrP) mener at like konkurransevilkår og lik finansiering for offentlige og private barnehager legger til rette forkvalitet. 
 
Under barnehageseminaret stilte Bruun-Gundersen i debatt med Kristin Clemet, daglig leder i Civita.
- Vi kommer til å tviholde på like konkurransevilkår, lik finansiering – og vi vet at kvalitet kommer når forholdene ligger til rette for detÅshild Bruun-Gundersen.