Ber regjeringen fjerne formuesskatt på arbeidende kapital

Nyhet, Skatter og avgifter

Publisert

Adm. direktør i NHO Ole Erik Almlid mener regjeringen har råd til å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital hvis de vil.

Bedriftene må få beholde kapitalen i bedriftene så de kan satse på ny teknologi og investere i de ansattes kompetanse, skriver 269 bedrifter i et opprop. Regjeringen må fjerne formuesskatten på arbeidende kapital senest i 2021.

Bedriftene er opptatt av at midlene som eierne må ta ut av bedriftene for å betale formuesskatt, trengs for å gjennomføre omstillinger som ruster bedriftene for en stadig tøffere konkurranse. Ikke minst er bedriftene i distriktene avhengig av lokale eiere som er engasjert i bedriftene og de ansatte. Slike bedrifter er viktig for lokal verdiskaping, sysselsetting og utvikling av distrikts-Norge. Underskriverne av oppropet registrerer at flere bedrifter selges til utenlandske eiere, som ikke behøver å betale formuesskatt.

NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid mener regjeringen bør fjerne formuesskatten i løpet av to år, for å legge til rette for sterke bedrifter og trygge arbeidsplasser. 

De har råd hvis de vil, sier han, og peker på at partiene som i skatteforliket forpliktet seg til å fase ut formuesskatten på arbeidende kapital nå regjerer sammen, og har flertall i Stortinget.

Arbeidende kapital er aksjer, næringseiendom og driftsmidler, og det beregnes i dag formuesskatt av 75 prosent av verdien av denne kapitalen. NHO har bedt regjeringen fjerne denne skatten i løpet av regjeringsperioden, og det innebærer som første skritt å redusere skatteverdien av denne kapitalen til 37,5 prosent i 2020. 

Les og last ned oppropet. Det er små variasjoner i oppropsteksten i ulike deler av landet, her er teksten fra Vestlandet.