Eiendomsskatt

boligbygging

NHO ønsker et bredt sammensatt ekspertutvalg som kan gjøre en grundig og helhetlig utredning av skatt på fast eiendom.

Vi trenger et bedre skattesystem for boliger, fritidsboliger og andre faste eiendommer.

Er NHO for eller imot?

NHO er ikke imot eiendomsskatt på fast eiendom, altså grunnarealer. Vi aksepterer også eiendomsskatt på bygninger så lenge vi har dagens system.

Vi er derimot ikke tilhenger av eiendomsskatt på de maskinene og det utstyret som er nødvendige i produksjonen av varer og tjenester.

Stortinget vedtok høsten 2017 å utfase denne maskinskatten. 

Trenger grundig utredning

På litt lengre sikt bør hele eiendomsskatten vurderes i sammenheng med formuesskatten og andre skatter på fast eiendom. Vi trenger et bedre skattesystem for boliger, fritidsboliger og andre faste eiendommer.

Dagens administrasjon og forvaltning av eiendomsskatten har vist seg å ikke holde mål når det gjelder likebehandling, forutsigbarhet og den rettssikkerhet som vi må kunne forvente.

Det bør oppnevnes et bredt sammensatt ekspertutvalg som kan gjøre en grundig og helhetlig utredning.


Se video: "Flytt deg skatten min"