Enighet om Statsbudsjettet i Stortinget

Profilbilde av Anniken Hauglie.

Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør, NHO. Foto: Moment studio

- Dette budsjettet innebærer kraftige skatteøkninger for bedrifter og eiere. Næringen har allerede liten tiltro til at regjeringens politikk ivaretar deres behov, og det er lite i forhandlingsresultatet som bøter på det, sier NHOs viseadministrerende direktør, Anniken Hauglie.

Hauglie er kritisk til at motstanden mot offentlig-privat samarbeid om vår felles velferd fortsetter - i en tid der vi trenger alle gode krefter med:

- Det settes fart i nedbygging av private barnehager og barnevernsinstitusjoner. Det er dårlig nytt for barnefamilier og de mest utsatte barna.

NHO-direktøren er bekymrer for at 26. konsesjonsrunde utsettes hele denne stortingsperioden. Alle skjønner at vi kommer til å produsere stadig mindre olje og gass, men vi er mer tjent med en myk landing enn en rask oppbremsing. Det gjør også omstillingen til grønne arbeidsplasser mer sømløs.

- Det er bra og viktig for klimaet at det etableres et punktutslippsprogram, og at det satses kraftigere på klimatiltak i Enova.

Hauglie mener det er bra for hele samfunnet at budsjettpartnerne arbeider for å redusere fattigdom, men mener varige utgiftsøkninger ikke bør dekkes inn med engangsinntekter. Mer av pengene burde vært hentet fra målrettede kutt i offentlig forbruk.

Norsk næringsliv med hard dom over regjeringens politikk