Full seier om eiendomsskatt

Publisert

NorDans fabrikk på Otta.

NorDans fabrikk på Otta. (Foto: NorDan).

En dom i Eidsivating lagmannsrett kan begrense kommunenes eiendomsskatt på maskiner og utstyr.

Eidsivating lagmannsrett ga full seier til Johs Rasmussen AS (NorDan) og slår fast at Sel kommune ikke hadde hjemmel til å ilegge bedriften eiendomsskatt på maskiner og utstyr i såkalte "verk og bruk". Dette kan få stor betydning for alle industribedrifter i kommuner hvor man betaler eiendomsskatt.

Bransjeforeningen Norsk Trevare har vært partshjelper for Johs Rasmussen AS i denne saken.

- Dommen er ikke er rettskraftig. Men dersom den blir stående, vil den ha store konsekvenser, sier NHOs skatteekspert, Ellen Mulstad.

- Vi jobber fortsatt sammen med våre landsforeninger for et politisk flertall for å endre loven, slik at det blir helt klart for fremtiden at man ikke skal måtte ta sin sak helt til lagmannsretten for å få dette resultatet.