NorDans fabrikk på Otta

NorDan vant i 2017 full seier mot at Sel kommune kunne ilegge bedriften eiendomsskatt på maskiner og utstyr i såkalte "verk og bruk", den såkalte maskinskatten.

Høsten 2017 vedtok Stortinget å fase ut maskinskatten. Men det er grunn til å passe på i overgangsperioden.

NHO er ikke imot eiendomsskatt på fast eiendom, altså grunnarealer. Vi aksepterer også eiendomsskatt på bygninger så lenge vi har dagens system. Vi er derimot motstander av eiendomsskatt på de maskinene som er nødvendige i produksjonen av varer og tjenester.

Det som kalles maskinskatt er eiendomsskatt på produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner som er vedtatt avviklet i løpet av de neste syv årene. NHO har sammen med Norsk Industri og andre landsforeninger i NHO jobbet i mange år for denne endringen. Det var en stor seier da Finansdepartementet foreslo en avvikling i 2015, og en enda større seier da Stortinget vedtok avviklingen høsten 2017.

Full seier om eiendomsskatt for NorDan

Verk og bruk forsvinner

Den gamle kategorien verk og bruk forsvinner fra 1. januar 2019. Det skal fortsatt kunne beregnes eiendomsskatt av grunnarealene og bygningene i dagens verk og bruk. Eiendomsskatten på maskinene – produksjonsutstyret og -installasjonene – skal derimot avvikles over syv år, ved at kommunen kan beregne eiendomsskatt av 6/7-deler av grunnlaget i 2019, 5/7-deler i 2020 osv til 0 i 2025.

Følg med i overgangsfasen

I overgangsfasen 2018-19 er det viktig å følge med slik at grunnlaget for eiendomsskatt på gamle verk og bruk ikke blir høyere enn lovlig. Det gjelder både på tomter og bygninger, men også på maskindelen som skal fases ut.

NHO og Norsk Industri arrangerte et seminar om dette 21. mars. Her kan du lese mer, se opptak fra seminaret og presentasjonene.

Sivilombudsmannen har høsten 2020 gitt eieren av en næringseiendom medhold i at vedtak om eiendomsskatt er i strid med loven. NHO og Norsk Industri forventer at både denne kommunen og andre kommuner retter seg etter dette og omgjør de lovstridige vedtakene.