NHO

Innhold

Momsfritak for vareimport under 350 kroner

Mann med pc

Problemet med momsfri import er økende som følge av sterkt økende netthandel. (Illustrasjonsfoto: Startup Stock Photo)

Norge er ett av få land som fortsatt har en grense for avgiftsfri import av varer. NHO mener at tollfritaket bør fjernes fordi konkurranseulempen for innenlands handel innebærer tap av norske arbeidsplasser og tapte skatteinntekter.

Hva omfattes?

Norge er et av få land som fortsatt har en grense for avgiftsfri import av varer. Siden grensen ble innført i 1975, har det vært en ekstrem økning i netthandel og handel over landegrensene. I budsjettet for 2015 ble beløpsgrensen for avgiftsfri import økt fra kr 200 til 350.

Det er først og fremst vanlige forbruksvarer som klær, sko, søtsaker, kullsyreholdig drikke, bøker og kosmetikk som handles fra utlandet uten merverdiavgift.

Hva er problemet?

NHO mener at tollfrigrensen bør fjernes fordi konkurranseulempen for innenlands handel innebærer tap av norske arbeidsplasser og tapte skatteinntekter. Problemet er økende som følge av sterkt økende netthandel.

Økningen av beløpsgrensen for avgiftsfri import har medført at enkelte utenlandske firmaer bevisst tilpasser seg det norske markedet med å tilby oppdelte forsendelser, lager og adresse i utlandet etc. Andre eksempler er der utenlandske nettaktører oppgir feil verdi på innholdet eller feilmerker innholdet for å holde pakken under beløpsgrensen. Denne type omgåelser innebærer at fritaket får enda større betydning enn beløpsgrensen isolert skulle tilsi.

NHO har hele tiden vært sterkt kritisk til den høye beløpsgrensen for avgiftsfri import. Vi ser at andre land, bl.a. Sverige, har avskaffet tilsvarende beløpsgrenser. For å unngå høye gebyrer til tollklarering, oppbevaring og transport, går flere land over til ulike løsninger for egendeklarering. Norge har også etablert en slik løsning, men foreløpig er ordningen lite brukervennlig og lite effektiv.  

Utviklingen i EU er fjerning av grenser for avgiftsfri import innen 2021 og overgang til en portalløsning i EU der selger beregner merverdiavgift til mottakerlandet.

Hva bør gjøres?

NHO mener at tollfritaket bør oppheves. Beregninger tyder på at netthandelens omfang har vokst dramatisk siden beløpsgrensen ble økt fra 200 til 350 kroner i 2014. I tillegg har den markante økningen i sukkeravgiften i 2018 gjort det vesentlig mer lønnsomt å importere avgiftsbelagte varer fra utlandet. I tillegg bør norske myndigheter arbeide for å slutte seg til portalløsningen for MVA-rapportering i EU, samt at ordningen med selvdeklarering bør forbedres og effektiviseres.