NHO vil ikke fjerne selskapsskatten

Bilde av NHO-sjef Kristin Skogen Lund

NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Foto: NHO.

NHO vil ikke fjerne selskapsskatten, men sette den ned til 20 prosent.

En rekke medieoppslag sist uke er basert på at NHO mener det er aktuell politikk å avvikle selskapsskatten. 

- Dette er feil.  Vi har ikke lansert et slik forslag. Medieoppslagene har utgangspunkt i NHOs økonomiske overblikk fra andre kvartal, der våre fagfolk drøfter hvordan globalisering og digitalisering vil påvirke skattesystemet i et lengre perspektiv. Dersom dette har kunnet misforstås som et aktuelt forslag, beklager vi det, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

I en stadig mer globalisert og digital økonomi, blir det vanskeligere å basere skattesystemet på hvor bedriftene er geografisk lokalisert. Et godt eksempel er Facebook som ifølge E24 omsetter for milliarder i Norge og helt lovlig betaler kun 920.000 kr i skatt. 

- Vi er helt enig med statsministeren i at det beste ville vært å finne internasjonale løsninger på denne problematikken. Det er imidlertid svært krevende, og det har ikke vært stor nok fremgang i dette arbeidet, sier NHO-sjefen.

NHO skulle gjerne vært den internasjonale skattekonkurransen og tilpasningen foruten.

- En global selskapsskattesats på f.eks. 25% av overskuddet ville vært relativt uproblematisk for bedriftene. Men det øyeblikket land rundt oss senker satsen, kan ikke vi over tid ha en høyere skattesats i Norge uten at dette fører til at bedrifter flytter sine investeringer ut av landet. Derfor må vi tilpasse oss, og derfor er satsen for selskapsskatt satt ned fra 28% til 23%. NHOs posisjon er at den bør videre ned til 20% for å være konkurransedyktig, sier Skogen Lund.

NHOs  fagøkonomer pekte tidligere i sommer på nødvendigheten av å vri skattleggingen slik at vi tilpasser oss virkeligheten i en global og digital verden.  

- Om ikke vi lykkes med dette, kan store og internasjonale selskaper tilpasse seg , mens de mindre og lokale bedriftene sitter igjen med regningen for fellesgodene. Det ønsker ingen. Større endringer av skattesystemet er langvarige prosesser som krever en rekke utredninger og politisk modning. NHO ønsker å delta i den debatten samtidig som vi ikke ønsker å komme med forhastede forslag, sier Skogen Lund.