NHO

Innhold

Ny ordning for søknad om utsettelse av mva og særavgifter i juni

Nyhet, Skatter og avgifter, Korona

Publisert

Stortingsbygningen og syriner

Stortinget fremskyndet behandlingen av den forenklede søknadsordningen. (Foto: Stortinget)

Stortinget har fremskyndet behandlingen av forslaget om forenklet søknadsordning, slik at den kan bli gjeldende allerede fra 10. juni.

Regjeringen har foreslått at det skal innføres en ny fleksibel utsettelsesordning for skatter og avgifter fra 1. juli til 31. desember 2020 for de som opplever likviditetsproblemer pga koronasituasjonen. 

Etter Stortingets behandling blir ordningen gjeldende fra 10. juni til 31. desember. Det påvirker innbetalingen av merverdiavgiften, veibruksavgift på drivstoff, grunnavgift på mineralolje mv., avgift på smøreolje, CO2- avgift på mineralske produkter, svovelavgift, avgift på alkohol, avgift på alkoholfrie drikkevarer og avgift på drikkevareemballasje, hvor flere terminer nå forfaller samtidig på grunn av utsettelsene.

Fristen for innbetaling av merverdiavgift for første og andre termin er 10. juni, og fristen for innbetaling av særavgiftene for april og mai er 18. juni.

For at næringsdrivende skal kunne søke om ytterligere betalingsutsettelse for merverdiavgift og særavgiftene etter den nye ordningen allerede fra 10. juni, ble behandlingen av den forenklede søknadsordningen fremskyndet i Stortinget. Forsinkelsesrenten blir også satt ned fra 9, 5 pst. per år til 6 pst. fra 10. juni. Opprinnelig var det foreslått at forsinkelsesrenten først skulle settes ned fra 1. juli.