Offentlig utvalg støtter NHO om formuesskatten

Publisert

Karl Inge Rekdal

Leder av NHOs SMB-forum Karl Inge Rekdal. Fotograf: Sykkylven Stål.

- Et offentlig ekspertutvalg mener at kutt i formuesskatten er viktig for å sikre at bedriftene kan bygge flere nye arbeidsplasser, sier NHOs «småbedriftssjef» Karl Inge Rekdal.

- Ingenting er bedre enn å få støtte fra Regjeringens Kapitaltilgangsutvalg når vi vil påvise hvordan bedriftene kan få tilgang til mer kapital.  Dette er viktig både for å gjennomføre omstillinger og ordinære investeringer. 

- Landets bedrifter og NHO har lenge sagt dette, men særlig for de små og mellomstore bedriftene er denne omstridte skatten merkbar.  Det er en grunn til at Norge snart er det eneste landet i Europa som har skatt på arbeidende kapital.  Derfor er det så oppløftende at det denne gangen er et offentlig ekspertutvalg som slår disse sammenhengende fast.

Kapitaltilgangsutvalget har vurdert ulike sider ved det norske kapitalmarkedet, herunder hvordan skattesystemet generelt og formuesskatten spesielt påvirker kapitaltilgangen til norsk næringsliv. Vi registrerer at utvalget er enig med NHO i at formuesskatten har mange svakheter, og at svakhetene taler for å avvikle den i sin helhet.

Utvalget peker på mange av de samme svakhetene som NHO har trukket frem tidligere. Blant annet fremhever de at formuesskatten sammen med den øvrige kapitalbeskatningen gir en svært høy samlet skatt på norsk sparekapital, særlig med dagens rentenivå. Utvalget påpeker også at det er store utfordringer med å verdsette ulike formuesobjekter på en ensartet måte. Særlig trekker utvalget frem at dagens favorisering av fast eiendom i formuesskattegrunnlaget er uheldig for kapitaltilgangen til norsk næringsliv.

NHO støtter utvalgets konklusjon om å trappe ned formuesskatten. - Vi er også enig med utvalget i at mer av skattebyrden bør skyves over på fast eiendom. Utvalget etterlyser blant annet en reform av eiendomsbeskatningen for å sikre en mer helhetlig utforming og større forutsigbarhet. Dette støtter vi fullt ut. Ved flere anledninger har vi tatt til orde for at et bredt sammensatt utvalg bør vurdere nærmere en omlegging av dagens formuesskatt, kommunale eiendomsskatt og skatteregimet for primærboliger og fritidsboliger, sier Karl Inge Rekdal til slutt.


Les mer om hva som er galt med formuesskatten