Revidert nasjonalbudsjett 2022: NHO bekymret for press på renten

Publisert

- Vi er bekymret for at oljepengebruken i budsjettet vil legge press på rentene, noe som kan ramme næringslivets investeringsevne, og -vilje, sier adm. direktør i NHO Ole Erik Almlid.

Regjeringen Støre la 12. mai frem sitt første forslag til revidert nasjonalbudsjett. Behov for trygg økonomisk styring, stabile- og forutsigbare rammebetingelser for næringslivet og en effektiv offentlig sektor er blant sakene som har opptatt NHO i forkant av budsjettet. Nå har vi fått fasiten.

- Vi er bekymret for at oljepengebruken i budsjettet vil legge press på rentene, noe som kan ramme næringslivets investeringsvilje- og evne. Det er rett og slett for mye gass i den økonomiske politikken, og det skjer til tross for at vi er inne i en stram økonomisk periode, sier administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid.

NHO gir regjeringen honnør for å gjennomføre kutt på utgiftssiden i budsjettet.

- Vi må tåle å se på store byggeprosjekter. Vi må tåle å se på samferdselsprosjekter. Dette er den nye politiske hverdagen. Alle sier vi er i et unntaksår, men vi kommer til å ha unntaksår hvert år framover, for dette kommer til å være akkurat den måten vi må jobbe på, sier Almlid.

- Samtidig må vi unngå kutt i satsinger som skaper morgendagens jobber. Det vil på sikt skade Norges vekst- og omstillingsevne. Derfor er det uforståelig at regjeringen utsetter byggingen av Norges viktigste satsing på maritim forskning og kunnskapssatsing, Ocean Space Center. Senteret vil bidra til utviklingen og omstillingen av havnæringen lokalt, nasjonalt og globalt, fortsetter han.

Det siste næringslivet nå trenger er økt skatt.

- Signalene fra SV er at de ønsker at skattene skal videre opp. Det er en svært dårlig idé. Økt skatt vil komme på toppen av økte strømpriser, økte råvarepriser, økte drivstoffpriser, utsikter til økte renteutgifter, og kommer på toppen av 10 milliarder kroner i økt skatt for norske eiere som allerede ligger i 2022-budsjettet. Næringslivet kan ikke gjennomføre en grønn omstilling med røde tall på bunnlinjen, avslutter Ole Erik Almlid.