Selskapsskatten ned til 20 prosent

Publisert

#205

Øystein Dørum, Sjeføkonom. Fotograf: Moment Studio.

NHO mener det er nødvendig å sette ned selskapsskattesatsen til 20 prosent. Det er nødvendig for å holde den norske selskapsskatten konkurransedyktig i forhold til land vi sammenligner oss med, bl.a. nabolandene. NHO mener også det er viktig å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital i løpet av denne stortingsperioden.

- Samtidig kan det være nødvendig å reflektere over hvordan skattesystemet bør se ut lengre frem i tid. I siste utgave av NHOs kvartalsrapport argumenterer vi for at mer av skattebyrden over tid bør skyves over på forbruk og eiendom, og at det bør legges mindre vekt på skattlegging av der verdiskapingen skjer, som selskapsskatten. Det sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum. - Vi ser at historien har vist at større reformer er mulig hvis man bruker lang nok tid og utreder dem godt nok. For eksempel har Norge omtrent halvert bedriftsskattesatsen siden begynnelsen på 90-tallet.

I DN 31. juli er flere økonomer kritiske til å fase ut dagens kildebaserte selskapsskatt. Mesteparten av kritikken handler om at et skattesystem uten selskapsskatt vil åpne for tilpasninger, og at slike tilpasninger kan redusere omfordelingen i skattesystemet. - Vi er enig i at selskapsskatten spiller en rolle for å motvirke tilpasninger mellom person og selskap i dagens skattesystem. Det ville derfor vært nødvendig med endringer i personbeskatningen hvis selskapene ikke lenger skulle betalt skatt på overskudd.

- Det er nokså bred enighet internasjonalt om at kildebaserte kapitalskatter er blant de mest skadelige vi har. Dette har også vært en viktig årsak til at selskapsskattesatsene har blitt redusert i mange land, bl.a. i Norge. I fagmiljøene har den såkalte ACE-modellen lenge hatt stor appell, en modell som i realiteten vil innebære at selskapsskatten fjernes så lenge kapitalen ikke gir ekstraordinær avkastning (renprofitt eller grunnrente). En slik modell er allerede innført i flere land, som Belgia.

- Alle bør kunne heve blikket og reflektere over hvilken retning skattesystemet bør gå i de neste 20-30 årene. Flere av økonomene i DN-artikkelen er selv inne på at kildebaserte kapitalskatter gir ulike skattevilkår for konkurrerende selskaper. Dette og flere andre problemer tror vi vanskelig lar seg løse ved å tviholde på kildeprinsippet. På lang sikt mener vi det derfor bør vurderes å skifte ut slike skatter med skatter som er bedre tilpasset dagens økonomi og næringsliv, sier Øystein Dørum.