Skatt på personalrabatter: En viktig justering

Nyhet, Skatter og avgifter

Publisert

#205

Illustrasjonsfoto.

- Det er bra at regjeringen har lyttet til næringslivet, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

- Vi støtter prinsippet om at naturalytelser i størst mulig grad skal beskattes på samme måte som andre arbeidsinntekter. Men regelverket må være lett å praktisere og ikke fremstå som urimelig, sier Almlid.

Regjeringen fjerner vilkåret om at personalrabatter kan utgjøre maksimalt 50 prosent for at de skal komme inn under det skattefrie beløpet. Samtidig øker de det årlige skattefrie beløpet fra 7000 til 8000 kroner. Sammen med en økning i den generelle regelen for skattefrie gaver fra 1000 til 2000 kroner per år, er dette en ikke ubetydelig lettelse i den opprinnelige skatteskjerpelsen.

- Vilkåret om maksimal rabattsats på 50 prosent for at personalrabatter skulle omfattes av det skattefrie beløpet, var ikke godt begrunnet. Vi foreslo at det ble fjernet, og det er svært gledelig at finansminister Siv Jensen har lyttet til næringslivet sier Almlid.

Det blir nå fortsatt mulig å gi skattefrie personalrabatter på opp til 100 prosent rabatt – altså gratis varer og tjenester – for inntil 8000 kroner i året. Dette gjør det mulig å opprettholde ordninger med personalrabatter, selv om det for mange bedrifter innebærer en skjerpelse i forhold til de gunstige reglene som gjaldt for slike rabatter tidligere.

- Vi ser også frem til å samarbeide med Skatteetaten om å utforme en veileder slik at etterlevelsen skal bli enklest mulig for de som skal gjennomføre rapporteringene i praksis.

For persontransport vil det bli en utsettelse med arbeidsgivers rapportering etter de nye reglene frem til 1. juli 2019.

NHOs veileder på Arbinn er oppdatert.

Les også spørsmål og svar på Finansdepartementets sider.