Skatteøkningen i statsbudsjettet fremstår som hastverksarbeid

Publisert

NHO-sjef Ole Erik Almlid fronter kritikken av skatteøkningene. Foto: Moment studio.

NHO mener at så store endringer som foreslås i skatteregimet må være forankret og basert på utredninger.

Dette er endringene som foreslås fra regjeringen:
  • Grunnrenteskatt på 40 prosent for havbruk og landsbasert vindkraft og 45 prosent for vannkraft.
  • 5 prosent økt arbeidsgiveravgift på lønn over 750.000.
  • Kutt i aksjerabatten fra 25 til 20 prosent
  • Kutt i aksjerabatt gir økt formuesskatt som må betales med ekstra utbytte som i tillegg belastes med 37,84 prosent skatt, opp fra 35,2 prosent. 

Faksimile fra Finansavisen 20. oktober, et av mediene der NHO uttaler seg om skatteøkningene.


Dette gjør vi nå
  • I ukene frem til innstillingen om statsbudsjettet fra finanskomiteen jobber vi med å synliggjøre konsekvensene ved skattesjokket for næringslivet.
  • NHO har sendt våre vurderinger om statsbudsjett til finanskomiteen, hatt møte med dem og andre relevante komiteer på Stortinget.
  • Med intervjuer og kronikker har vi vært synlige i alle riksmedier med vår kritikk av regjeringens skatteøkninger for næringslivet.
  • Vi henter inn fakta og analyser fra bedrifter og fagmiljøer.
  • Vi har politisk kontakt med flere av partiene og kommer til å følge det opp utover i forhandlingene.
Fremdrift

Finansdebatten i Stortinget er utsatt til 1. desember. Innstillingen blir klar én uke før.


Les mer

NHOs innspill til finanskomiteen om statsbudsjettet (pdf)