Dramatisk med ekstraskatt på fisk og kraft

Publisert

Regjeringen foreslår stor skattepakke for naturressurser, og vil hente anslagsvis 33 milliarder kroner ekstra i grunnrenteskatt fra fisk, vannkraft og vindkraft. – Det er dramatisk at regjeringen innfører så store skatteendringer. Det norske bedrifter trenger nå er forutsigbarhet, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

NHO-sjef Ole Erik Almlid reagerer kraftig på at regjeringen innfører en omveltning på rundt 33 milliarder kroner som kommer på toppen av allerede høye skatter for næringslivet. Han sier de nye skattene går utover investeringsevnen i viktige bransjer.

– Oppdrettsnæringen har allerede som en viktig distriktsnæring betydelige skatteutgifter. Norske private eiere er grunnstammen i norsk næringsliv – å undergrave dem nå går ut over norske lokalsamfunn og verdiskaping, mener Ole Erik Almlid. 

Omleggingen av grunnrenteskatten vil alt annet like gjøre det gunstigere å tilby fastpriskontrakter. Det er bra. Men økningen i grunnrenteskatten for vannkraftverk vil redusere andelen av avkastningen som går til de lokale kraftselskapene. Dette kan redusere attraktiviteten av investeringer i fornybart.

NHO-sjefen er tydelig på at skattepakken er feil medisin i en dramatisk økonomisk tid. Han viser til at Torvik-utvalget har som mandat å utrede skattesystemet, og kommer med sin rapport i desember.

Å gjennomføre store skattereformer rett før en helhetlig utredning kommer på bordet er forhastet, og skaper uro for politisk risiko langt utover bransjene som nå rammes. Det kan føre til at det blir uforutsigbart å investere i Norge. 

Regjeringen mener disse forslagene vil øke skatteinntektene med rundt 33 milliarder kroner årlig (kilde: VG).

  • Innføre grunnrenteskatt på havbruk: 3,65–3,8 milliarder kroner årlig.
  • Øke grunnrenteskatten på vannkraft: 11,2 milliarder kroner årlig.
  • Opprinnelsesgarantier på vannkraft: Én milliard kroner årlig.
  • Grunnrenteskatt på landbasert vindkraft: 2,5 milliarder kroner årlig.
  • Høyprisbidrag på vind- og vannkraft: 16 milliarder kroner årlig.
  • Fastprisavtaler på strøm: 1,2 milliarder kroner årlig.