Undersøkelse: Formuesskatt viktig for bedriftseierne

Nyhet, Skatter og avgifter

Publisert

Pressekonferanse om skatteundersøkelse

Tidligere NHO-sjef Kristin Skogen Lund og bedriftseier og daglig leder Brian Sjøen i Stillasgruppen under pressekonferansen om skatteundersøkelsen.

Fire av fem bedriftseiere tror det vil skapes flere arbeidsplasser de nærmeste årene dersom formuesskatten på arbeidende kapital fjernes. Eier og daglig leder Brian Sjøen i Stillasgruppen er én av dem.

I en undersøkelse utført av Norstat blant 200 norske bedriftseiere (og NHO-medlemmer), sier 58 prosent at fjerning av formuesskatten på arbeidende kapital definitivt vil skape flere arbeidsplasser de neste 3-5 årene. 22 prosent sier det antageligvisvil gjøre det.

Fire av fem mener også at det helt sikkert eller sannsynligvis vil bli skapt færre arbeidsplasser om det motsatte skjer, at formuesskatten på arbeidende kapital økes. Enda flere, nitti prosent, er klar på at formuesskatten på arbeidende kapital bør fjernes.

42 prosent av bedriftseierne er definitive på at de vil ansette flere i sin bedrift om den samlede bedriftsbeskatningen blir vesentlig redusert. 27 prosent mener det er sannsynlig.

- Undersøkelsen gir et klart uttrykk for at dette er noe bedriftseierne er svært opptatt av. Dersom man snakker mednorske bedriftseiere og ikke bare om dem, så får man det bekreftet, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Hun viser til at bedriftslederne er opptatt av formuesskatten fordi den er:

  • Urettferdig: Må betales uansett overskudd/underskudd
  • Skjev: Særnorsk – rammer kun norske eiere
  • Kortsiktig: Hindrer gründerskap

Les mer om hva som er galt med formuesskatten


- Mine verdier er stillaser og maskiner, ikke penger i banken. Dermed må jeg tappe bedriften for å betale en personlig skatt, sier eier og daglig leder i Stillasgruppen, Brian Sjøen.

- Dette svekker gode arbeidsplasser og er konkurransesvekkende for norske eiere.

Konstruert konflikt

- Det er på tide å fjerne seg fra en konstruert konflikt mellom de rikeog de andre, og mellom bedrifter og folk. Vi er alle avhengige av et skattesystem som fungerer best mulig – og som legger opp til at norske bedrifter gjør det bra, betaler skatt og skaper verdier og arbeidsplasser. Det er ikke en trussel mot, men en forutsetning for, den norske velferdsmodellen, sier Skogen Lund.

NHO-sjefen mener det er for enkelt å spørre hvor mange arbeidsplasser som konkret har kommet ut av lettelsene i formuesskatten:

- Skatt inngår i et sammenvevd bilde. Antall arbeidsplasser påvirkes av skattenivåer og -satser, javisst. Men også av oljepris, bytteforhold med utlandet, hvilke vedlikeholds- og investeringskostnader du har og hvordan dine konkurrenter og samarbeidspartnere investerer og vokser.

- Vi kan ikke se isolert på en av disse faktorene og regne oss tilbake til antall arbeidsplasser. Men vi kan si hvilken retning hver av faktorene trekker. Og vi kan spørre dem det gjelder: bedriftene – hvor skoen trykker. Og det er det vi har gjort nå, med hjelp av Norstat.

Se presentasjon av undersøkelsen