Mer attraktivt å skape arbeidsplasser

Publisert

Ole Erik Almlid

Fungerende NHO-sjef Ole Erik Almlid er godt fornøyd med at budsjettforliket mellom Regjeringen og Kristelig Folkeparti legger grunnlaget for flere jobber.

Budsjettforliket gir viktige skattekutt som gjør det mer attraktivt å investere i norske arbeidsplasser, sier fungerende NHO-sjef Ole Erik Almlid.

- Selskapsskatten kuttes neste år slik at vi nærmer oss nivået i andre nordiske land.  Med økt rabatt for arbeidende kapital i formuesskatten blir det lettere for norske eiere å satse i bedriftene sine.  Derfor er dette budsjettforliket mellom Regjeringen og Kristelig Folkeparti gode nyheter for bedriftene.

- 350-kronegrensen for netthandel har lenge plaget varehandelen og deler av norsk produksjon.  Endelig blir denne grensen nå fjernet fra 1.januar 2020 noe som vil sikre mange virksomheter.  Men når økningen i brusavgiftene ikke reverseres vil grensehandelen fortsatt ramme norske bedrifter.  Alt i alt lover dette godt for det som kan bli en ny borgerlig flertallsregjering med Kristelig Folkeparti.

- Budsjettavtalen omtaler ikke CO2-fond som vil sikre næringslivets satsing på nye klimatiltak.   Vi har store forventninger om at dette kan komme på plass i de kommende regjeringsforhandlinger slik at ny klimateknologi kan rulles ut.  Dette er nødvendig for at næringstransporten for alvor kan kutte sine utslipp. 

- Arbeidet med å få til en fullskala fangst av klimagasser og -lagring (CCS) er ett av Norges viktigste klimabidrag. Bevilgninger til karbonfangst- og lagringsprosjektene er bra, men det trengs midler til fasen etter at forprosjektene er levert, og investeringsbeslutningen må tas i 2020.  Derfor venter vi at de fire partiene kommer tilbake i revidert budsjett med eventuelle oppfølging og ekstrabevilgninger, sier Almlid.

Se budsjettavtale her - og verbalforslag her