Sukkeravgiften: Dagens avgifter kan ikke videreføres

Nyhet, Skatter og avgifter

Publisert

Ole Erik Almlid

NHOs administrerende direktør, Ole Erik Almlid, er fornøyd med at ingen ønsker å beholde avgiftene i den formen de har nå. Utvalget er delt i spørsmålet om avgifter bør brukes som virkemiddel i folkehelsepolitikken.

Utvalget som har sett på særavgiftene på alkoholfrie drikkevarer og sjokolade- og sukkervarer la i dag frem sin innstilling.

NHOs administrerende direktør, Ole Erik Almlid, er fornøyd med at ingen ønsker å beholde avgiftene i den formen de har nå. Utvalget er delt i spørsmålet om avgifter bør brukes som virkemiddel i folkehelsepolitikken.

- Vi er enige med NHO Mat og Drikke i at utvalgets arbeid ikke gir grunnlag for å foreslå at dagens avgifter skal erstattes av nye, helsemotiverte avgifter, sier Almlid. Det er skuffende at flertallet ikke er like tydelig på at avgifter eventuelt må ses i sammenheng med øvrige virkemidler i folkehelsepolitikken, sier han.

Både NHO sentralt og NHO Mat og Drikke har vært representert i utvalget.

Det er enighet i utvalget om at eventuelle fremtidige avgifter må ha et tydelig formål og ikke minst være forutsigbare for næringslivet. Et samlet utvalg understreker at eventuelle nye avgifter også må notifiseres hos EFTAs overvåkingsorgan ESA. Almlid fremholder at dette er viktig for å sikre at avgiftene er i samsvar med den logiske sammenheng og konsekvens i avgiftsregelverket som statsstøttereglene i EØS-avtalen krever.

LO, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), NHO og NHO Mat og Drikke står sammen om en rekke posisjoner i utvalget. Den felles særmerknaden fra arbeidstaker- og næringslivsrepresentantene om hovedanbefalingene i utvalget kan leses her.