NHO

Innhold

Hybride trusler mot næringslivet i Norge skal kartlegges

Nyhet, Samfunnsansvar, SMB

Publisert

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) gjennomfører nå en større undersøkelse om hybride trusler og hendelser mot norsk næringsliv.

- Den siste tiden har det offentlige ordskiftet tatt for seg tema knyttet til hybride trusler og angrep på norsk sokkel. Hybride angrep kan være rettet mot både stater og næringsliv, og identifiseres ut i fra de irregulære og ukonvensjonelle virkemidlene som tas i bruk. Eksempelvis via påvirkningsoperasjoner, cyberangrep, spionasje og operasjoner hvor desinformasjon, nettmanipulering, og undergraving står sentralt, sier Jack Fischer Eriksen, direktør i NSR.

Undersøkelsen er utarbeidet med utgangspunkt fra en finsk undersøkelse fra 2018 og skaper dermed et sammenligningsgrunnlag mellom Norge og Finland. Undersøkelsen vil også bli oversatt til engelsk, slik at funn fra den norske undersøkelsen kan ha verdi i annet internasjonalt sikkerhetssamarbeid.

I løpet av november og desember - 2018, vil en rekke virksomheter bli kontaktet av Norstat per telefon og bedt om å svare på spørsmål til bruk i undersøkelsen. Når datainnsamlingen er avsluttet, vil dataene blir analysert i regi av NSR. Hovedfunnene i undersøkelsen og endelig rapport vil bli lagt frem på nyåret.

LES MER OM UNDERSØKELSEN HER

Les også om hybride trusler hos NUPI.no

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: