NHO

Innhold

Enklere å avvikle AS-er

Nyhet

Publisert

Nå blir det enklere å avvikle aksjeselskaper. Det blir slutt på at man må velge et eget avviklingsstyre: Når et selskap blir avviklet, fortsetter det valgte styret som før, også de som er valgt av de ansatte.

Fortsatt må styret lage en oversikt over alle eiendeler og forpliktelser, og det må sørge for å gjøre opp alle forpliktelser. Har selskapet fravalgt revisor, blir det ikke lenger nødvendig å revidere sluttoppgjøret.

- Vi er fornøyd med disse forenklingene, som vi har etterspurt i mange år, sier Halvor E. Sigurdsen, advokat i NHO. Nå sparer man raskt en del tusenlapper på avviklingen.

Han minner om at både aksjonærer og styremedlemmer kan bli ansvarlig overfor kreditorer som ikke får dekning. Det er viktig med god oversikt før man avvikler selskaper. Skattemelding må sendes Skatteetaten før avviklingen.

For disse selskapene blir det også slutt på kravet om at mellombalanser må revideres. Til gjengjeld må balansene sendes Regnskapsregisteret.

De som skal stifte selskaper får nå en litt enklere jobb: Det er ikke lenger nødvendig at selskapets hjemkommune fremgår av vedtektene.

- Nå er tre-fire setninger i vedtektene tilstrekkelig, enklere kan det knapt bli, sier Sigurdsen.

For selskaper som ikke har daglig leder har det vært usikkert hvem som da skal stå for den daglige ledelse. Det er nå klart at det er det samlede styret som har daglig leder-oppgavene. Dette gjelder fra 1. januar 2019.

For øvrig gjelder nye reglene gjelder stort sett fra 1. mars 2019, men de nye ordningene for mellombalanser vil komme senere. Forslagene om forenkling kom fra Regjeringen før sommeren, og de ble vedtatt av Stortinget 29. november 2018.