Digitalisering: Slik møter du de globale megatrendene

Nyhet, Teknologi og forskning

Publisert

Et fly bryter ut av en formasjon med andre fly.

Se opp for nye aktører som forandrer spillereglene.

Den digitale revolusjonen endrer fremtidens arbeidsliv.

– Den digitale revolusjonen vil endre næringslivet med tanke på hvordan vi konkurrerer med andre bedrifter og hvordan vi forholder oss til våre ansatte, sier Hege Skryseth, EVP i Kongsberg Gruppen og president Kongsberg Digital (bildet).

– Det er mange ting vi kan gjøre for å posisjonere oss for fremtiden, sier Skryseth.Teknologiske trender påvirker selskapers konkurransekraft, strukturer og hele verdikjeder.  

Hege Skryseth

Hege Skryseth.

Her følger hennes beskrivelse av globale megatrender og forslag til hva vi kan gjøre for å møte dem. 

5 globale megatrender

 1. Disruptiv teknologi og nye forretningsmodeller
 2. Digitalisering
 3. Globalisering
 4. Urbanisering
 5. Ubegrenset adgang til informasjon

Mer om trendene følger senere i artikkelen.

 

Slik møter du omstillingen
 • Lag delingsplattformer som gjør at informasjon flyter internt i bedriften. Her er det mye effektivisering å hente. Hvis noen holder informasjon for seg selv må de utfordres.
 • Ta de unge på alvor. Vi står nå godt i den digitale revolusjonen. Ungdom står enda bedre i den. Når de kommer ut i arbeidslivet vil de utfordre det etablerte og ha andre forventinger.
 • En satsing nå er HR-analyse. Megatrendene er drivkrefter som gjør at du må ha god kontroll på sammensetningen av arbeidstokken. Ulike typer fagkompetanse må i større grad jobbe sammen for å få til gode løsninger. Sammensmeltning av fagkompetanser og å jobbe på tvers av team blir viktigere enn noen gang.
 • Bruk nok tid på å se på hvordan du tilrettelegger for det digitale.
 • Se utenfor boksen. Det kommer nye aktører med helt nye forretningsmodeller.

 

1.  Disruptiv teknologi og nye forretningsmodeller

En disruptiv innovasjon er en nyskaping som forstyrrer eksisterende markeder. Her er noen eksempler på hvordan spilleregler endres:

 • Adblocker: Ved å legge inn noen kodelinjer i en adblocker gjør Apple det enkelt å fjerne annonser på mobilen din. Dette endrer inntektsgrunnlaget mediebedriftene har gjennom annonsering.

 • Google: Vi skjønte først ikke helt hva de tjente penger på, før de etter hvert tok over 40 prosent av det digitale annonsemarkedet.

 • Apper: Tenk på alle som før har jobbet med å produsere tingene som nå er i telefonen, slik som vekkerklokka, kameraet, musikk og GPS. Dette kommer til å fortsette. Mobilen er fremtidens flate.

 • Delingsøkonomien endrer en del bransjer. Eksempler er taxinæringen gjennom Über, overnatting gjennom Airbnb og film og musikk gjennom Netflix og Spotify.

 • Materialteknologi kommer til å revolusjonere hvordan vi produserer. 3d printing er ikke nytt, men forbedres og åpner for andre typer materialstrukturer. Slike printere gjør at vi i større grad kan tørre å prøve og feile i produktutviklingen gjennom å teste ulike modeller raskt.

2. Digitalisering gir et grønt temposkifte

Alle bransjer med digitale kundeflater påvirkes av digitaliseringen. Det gjelder bank, forsikring, medieindustri og alle andre med tanke på hvordan vi når ut til kunder og samarbeidspartnerne våre. 

Der verdiskaping kommer til å skje gjennom det digitale er der det digitale møter det tradisjonelle. Det kan være når det digitale møter fagarbeideren og ingeniøren for å se på løsninger som møter morgendagens behov.

 • Vi har ikke så god tid lenger. Det digitaliserte har gitt oss et temposkifte. Samtidig gir det noen muligheter i nær fremtid for alle selskaper.
 • Vi automatiserer mer og mer av produksjonen. Det gjør oss mer konkurransedyktige og åpner for å hente tilbake til Norge det som ble outsourcet før. 
 • En stor fordel med det digitale og overgangen fra fysiske til virtuelle produkter er at det er innenfor det fornybare. Det er grønt. 

Menneskene er koplet sammen gjennom internett. Nå koples også tingene sammen. Sensorer settes inn i ulike enheter. Biler kommer fremover til å kunne snakke med hverandre når de møtes. Slik unngås ulykker. 80 prosent av innovasjonen i bilindustrien er nå drevet av utvikling av software.  

Slike sensorer gir også mulighet for å overvåke behovet for vedlikehold. Ved å tilpasse deg til produktets syklus får du dermed et enklere og rimeligere alternativ til periodisk vedlikehold.

Ved hjelp av virtuelle briller kan vi overføre en 3D virkelighet til det rommet vi er i. Om et rom skal pusses opp kan du ta på slike briller og se hvordan det kan bli. For møbelindustri, interiørindustri og arkitekter er dette spennende.

3. Globalisering skaper nye konkurrenter

Viktige dimensjoner innenfor globalisering har vært å flytte driften til lavkostland og større tilgang på arbeidskraft. Nå endrer globaliseringen igjen verdensdynamikken.

De siste 10 årene har internettrafikk på tvers av landegrenser vokst med 1800 prosent. Tallet forventes å bli åtte ganger høyere de neste 10 årene.

Vi har et friflytsmarked gjennom internett. Det kan komme helt andre typer konkurrenter inn i våre markeder og utfordre på nye områder. Dette er en markedskanal som ikke kjenner landegrenser og som ikke nødvendigvis gir deg en fordel ved å være stor. Små aktører kan dermed utfordre med enkel og rimelig markedstilgang.

4. Urbanisering - byer får mer makt

Nå bor 50 prosent i verden i byer. I løpet av noen tiår vil 80 prosent gjøre det. Blir byene etter hvert maktsentrene i verden? Mange byer er og blir større enn mange nasjoner. Å forstå hvordan en som selskap skal tilrettelegge for det er viktig.

5. Ubegrenset tilgang til informasjon

Dette betyr at kompetanse potensielt kan bli allemannseie og at vi hele tiden må spisse oss. Mye av det vi lærte som studenter er avleggs nå. Det er et stort behov for å tenke livslang læring i det hurtige digitaliserte samfunnet.