Full støtte til ambisjon om å hente hjem flere milliarder fra EU

Publisert

Mari Sundli Tveit, direktør NHO

Mari Sundli Tveit, direktør NHO.

- Jeg er glad for at forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim skrur opp ambisjonene for norsk deltakelse i EUs forskningsprogrammer så kraftig, sier Mari Sundli Tveit, direktør for politikk i NHO.

- Full deltakelse i Horisont Europa betyr mye for norske forskningsmiljøer, bedrifter, utdanningsinstitusjoner og studenter, sier  Sundli Tveit. - Da er det bare logisk at vi også setter oss høye mål om å hente ut mer penger enn det vi klarer i dag.

Overfor Khrono sa FOH-minister Henrik Asheim i dag at han ønsker at Norge skal hente hjem over tre prosent fra EUs forskningsmidler: - Ja, det mener jeg absolutt. Så er det viktig å si at det vi får ut av å delta i Horisont Europa er ikke bare krone for krone inn og ut, vi får veldig mye ut av samarbeidet generelt, så det er ikke noe nederlag at vi nå putter noe mer inn enn det vi får ut, vi får mye annet ut av det også. Men på sikt mener jeg målet må være å få mer igjen enn vi putter inn.

Viktig avklaring

- Dette er musikk i mine ører og en viktig avklaring fra regjeringens side, kommenterer Sundli Tveit.

- Å skru opp forventningene så tydelig, fra dagens mål om over to prosent innen Horisont 2020 til over tre prosent for Horisont Europa, betyr at man anerkjenner betydningen av EUs rammeprogrammer for forskning og at man satser tungt på fremtidig deltakelse.

- NHO har lenge jobbet for full deltakelse i de kommende rammeprogrammene 2021-2027 og at en større andel av midlene i EUs rammeprogram skal tilfalle norske bedrifter og forskningsmiljøer. Dessuten viser ferske tall fra Forskningsrådet at norsk næringsliv, akademia og offentlig forvaltning henter hjem stadig mer penger fra EUs forskningsmidler.

Delta fullt ut

11,2 milliarder kroner  har så langt gått til norske forsknings- og innovasjonsprosjekter.

- Vi er godt på vei mot å nå 3-prosentsmålet som Asheim nå løfter frem. Men det må jo da også bety at vi deltar fullt ut i årene som kommer, avslutter Sundli Tveit.

Det er fortsatt ikke bestemt at Norge skal delta i Horisont Europa, beslutningen skal tas av regjeringen i budsjettet.