Nytt ressurssenter for deling av data

Publisert

Mari Sundli Tveit

NHO-direktør Mari Sundli Tveit er glad for det nye nasjonale ressurssenteret for deling av data. (Foto: Moment Studio).

Mandag åpnet Norges aller første nasjonale ressurssenter for deling av data. - Viktig for å utnytte mulighetene for verdiskaping i dataøkonomien, sier NHO-direktør Mari Sundli Tveit.

NHO har gjennom Veikart for fremtidens næringsliv fremhevet data som en avgjørende driver for produktivitet, arbeidsplasser og innovasjon i den digitaliserte økonomien som nå vokser frem. Og med det digitale Norge som et hovedmål for fremtidens næringsliv, markerer denne uken en viktig milepæl for realiseringen av dette målet. På mandag åpnet distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland Norges aller første nasjonale ressurssenter for deling av data.

Det nye ressurssenteret er etablert av Digitaliseringsdirektoratet, som en del av digitaliserings-strategien for offentlig sektor. Målet er å fremme deling og bruk av data gjennom å synliggjøre handlingsrommet i dagens regelverk og bidra til digitaliseringsvennlig regelverk.

Ved å samle spisskompetanse både på juss, teknologi og forretnings- og forvaltningsprosesser skal ressurssenteret fungere som et læremiljø og en kompetansebank for hele offentlig sektor, og gi råd og veiledning i konkrete datadelingsprosesser. Et viktig grep for å få til økt datadeling til nytte både innad i offentlig sektor, og ikke minst mellom offentlig og privat sektor og forskningsmiljøer.

Viktig driver

Data er en viktig driver for produktivitet, arbeidsplasser og innovasjon i den digitaliserte økonomien som er i ferd med å vokse frem. Menon Economics har grovt anslått at norsk dataøkonomi alene representerer en årlig verdiskaping tilsvarende ca. 150 milliarder kroner og 100 000 arbeidsplasser i 2020.

- Gjennom muliggjørende teknologier som stordataanalyse og kunstig intelligens har vi store muligheter for å øke verdiskapingen fra data i Norge frem mot 2030, sier Mari Sundli Tveit, områdedirektør for politikk i NHO.

- Menon Economics har grovt anslått at verdiskapingen fra norsk dataøkonomi har potensial å øke til så mye som 300 milliarder kroner i 2030. Men for at det skal bli virkelighet trenger vi gode rammer for deling av data. Ikke minst for datadeling mellom det offentlige og det private.

- Offentlige data utgjør en stor og viktig kilde for potensiell næringsutvikling. Et nasjonalt ressurssenter for datadeling er et flott tiltak som vil kunne spille en viktig rolle for at vi kan nå målet om å realisere det digitale Norge.

Næringsutvikling i fokus

Sundli Tveit tror vi kan øke innovasjons- og omstillingsevnen i norsk næringsliv og samfunn ved å utnytte mulighetene knyttet til dataøkonomien:

- Derfor er det viktig at senteret setter næringsutviklingsdimensjonen og næringslivsperspektiver i fokus, i rollen som veileder og fasilitator for deling av offentlige data. Det gjelder ikke minst med tanke på oppgavefordelingen mellom offentlig sektor og næringsliv, hvordan den skal defineres, og hvor langt ut i verdikjeden skal det offentlige ta ansvar for bruken av dataene.

- Usikkerhet om de rettslige forholdene rundt eierskap til data og mulighetene for deling og gjenbruk av data, er en flaskehals for verdiskapingspotensialet knyttet til dataøkonomien i Norge. En dedikert arena for erfaringer og kunnskap om deling og gjenbruk av data fra offentlig sektor som samarbeider godt med næringslivet, vil kunne styrke Norge i den globale digitale konkurransen, sier Sundli Tveit.

Nasjonalt ressurssenter for deling av data vil være lokalisert i Digitaliseringsdirektoratet sine lokaler.

Her finner du mer informasjon om senterets arbeid og hvordan du kan komme i kontakt med senteret.

Se også Abelias kommentar