Ole Erik Almlid står med partilederer sittende rundt seg under et NHO arrangement Ole Erik Almlid under lansering av rapporten "Neste trekk" med partiledere. Foto: Per-Otto Oppi Christiansen

Valg 2021 - politikk som skaper jobber

I valgkampen bør jobbskaping være jobb nummer én.

NHO jobber for at jobbskaping skal prege årets valgkamp

  • Ved utgangen av april 2021 var det over 200 000 arbeidsledige i Norge ifølge NAV.
  • Valgkampen bør primært handle om å skape de jobbene vi trenger for å sikre verdiskapning, folks inntekt og finansiering av velferden.
  • NHO jobber for at sunne bedrifter skal komme seg gjennom krisen.
  • Siden den første nedstengningen i mars 2020 har Norge vært gjennom en vedvarende krise, som rammer både helse og økonomi.
  • For mange bedrifter har denne tiden vært preget av stor usikkerhet, nedstengninger, permitteringer og betalingsproblemer.
  • Selv om fremtiden nå ser lysere ut med vaksinering og gjenåpning, er krisen fortsatt akutt for mange og det er fortsatt et langt stykke igjen før vi er tilbake i en ny normal.

For at bedriftene skal lykkes med jobbskaping er NHO opptatt av å fronte fire hovedtemaer i valgkampen

1. Satse på klimaløsningene

Norge skal kutte sine utslipp med minst 50 % innen 2030. Skal vi klare det må vi jobbe sammen, offentlig og privat, lokalt, nasjonalt og internasjonalt for å skape de grønne løsningene. Bedrifter kan være med å skape, ikke bare morgendagens løsninger som trengs, men også nye arbeidsplasser og eksportinntekter. En offensiv klimapolitikk er ikke bare bra for klima, men for næringslivet.

2. Flere i jobb, og tette kompetansegapet

Historisk mange står utenfor arbeidslivet, samtidig mangler 6 av 10 bedrifter den kompetansen de trenger. Velferdssamfunnet er avhengig av at flere kommer seg i jobb, dette kan vi få til blant annet med flere får den kompetansen som trengs. Jobb er et gode for samfunnet, bedriften og den enkelte. Samfunnet kan legge til rette med arbeidsopplæring, lærlingplasser og bygge opp et utdanningstilbud som gjenspeiler kompetansebehovet.

3. Bygge fremtidens infrastruktur

I et langstrakt land med fjell og daler er vi alle avhengig av god infrastruktur for å komme oss rundt og holde kontakt med hverandre. For bedrifter trengs infrastruktur for å få varene sine frem og folk på jobb. ​Når myndighetene bestemmer hva vi skal bygge og hvordan vi skal holde det vedlike, må planene gjennomføres med løsninger som er effektive og gir mer for pengene.

4. Utvikle et smartere samfunn

Byer og bygder må utvikles til å bli mer effektive, bærekraftige og digitale – de må bli smartere for folk og bedrifter. Dette gir lokalsamfunn det er godt å bo og jobbe i. Folk og bedrifter nyter godt av smartere samfunn. Det gir effektive løsninger for innbyggere og en stor konkurransefordel for bedriftene. Det offentlige må ta i bruk produkter og tjenester som bedrifter utvikler og må bruke sin innkjøpsmakt til grønne og innovative løsninger.

Innhold om NHOs politikk

Aktuelle politiske nyheter