God oppslutning om mange viktige saker for bedriftene

Nyhet

Publisert

NHO har utfordret stortingskandidater over det ganske land: Hva mener den enkelte kandidat er viktig for å styrke næringslivet i sin region? Hva vil den enkelte kandidat gjøre for å skape nye jobber i egen region?

Mange stortingskandidater har tatt utfordringen. Dette er noen av løftene som er gitt:

 • Satse på fagopplæring, utdanning og kompetanse i tråd med næringslivets behov – tett samarbeid mellom næringslivet og fylkeskommunen, desentralisert utdanning.
 • Forutsigbart skattesystem med lave satser slik at bedriftene får beholde mer av verdiskapingen som skapes – det er beste måten å øke næringslivets investeringskapital på.
 • Fjerne formuesskatten på arbeidende kapital.
 • Øke investeringer i infrastruktur og samferdsel, fjerne flaksehalser på veiene.
 • Forenkling av offentlig sektor og mindre byråkrati for næringslivet.
 • God tilrettelegging av og tilgang på areal for næringslivet.
 • Sikre EØS-avtalen, god markedsadgang i viktige eksportland og godt internasjonalt samarbeid.
 • Stille klima- og miljøkrav som fremskynder det grønne skiftet med mer bruk av gulrøtter enn pisk – det skal lønne seg å omstille i bærekraftig retning.
 • Skape marked for nye grønne løsninger gjennom offentlige anskaffelser.
 • Fremtiden er elektrisk – havvind må bli en kjempenæring i Norge.
 • Innrette virkemiddelapparatet slik at det styrker det grønne skiftet og gir bedriftene mulighet til å satse på grønn omstilling.
 • Skape ny industri på skuldrene av den vi har.
 • Utbygging av høyhastighets bredbånd.
 • Redusere avgiftene på grensehandelsutsatte varer.
 • Øke lærlingetilskuddet og redusere arbeidsgiveravgiften for lærlinger.
 • Bedre samspillet mellom offentlig og privat sektor, og åpne mer for private aktører innenfor velferdssektoren.
 • Legge bedre til rette for de som har gode ideer og vil skape en arbeidsplass eller flere – gründere og små- og mellomstore bedrifter.
 • Næringslivet er løsningen på det grønne skiftet – en offensiv klima- og miljøpolitikk må gå hånd i hånd med en offensiv næringspolitikk.
 • En offensiv næringspolitikk for utvikling av bionæringene og sirkulær økonomi.
 • Fortsette å lytte til jobbskapernes behov.
 • Satse på digitalisering.
 • Stimulere engasjementet i privat næringsliv for å lykkes med omstilling og innovasjon.
 • Fortsette kompetansebyggingen i sterke næringsklynger.

- Jobb- og verdiskaping står høyt på dagsorden i årets valgkamp. Det er bra at så mange stortingskandidater fronter saker som er viktige for bedriftene i sine valgdistrikt. Vi har store forventninger til at stortingskandidatene som etter valget har blitt stortingsrepresentanter følger opp dette, sier Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO. 

De enkelte stortingskandidaters løfte publiseres løpende via våre regionkontorers Facebooksider:

NHO Viken Oslo - Lan Marie Nguyen Berg (MDG)

NHO Viken Oslo - Ole Andrè Myhrvold (SP)

NHO Viken Oslo - Erlend Wikborg (Frp)

NHO Viken Oslo -Hans Andreas Limi (Frp)

NHO Trøndelag - Guro Angell Gimse (H)

NHO Trøndelag - Terje Sørvik (AP)