Viktige tiltak for bedriftene i pandemiens siste fase

Nyhet

Publisert

NHO jobber for at overgangen fra pandemifasen til den nye normalen skjer smidigst mulig, slik at bedrifter som har klart seg gjennom en krevende tid ikke går over ende i pandemiens siste fase.

Flere bedrifter, særling innenfor reiseliv og transport står i fare dersom alle kompenserende koronatiltak for bedrifter avsluttes for raskt. Derfor jobber NHO med:

Kompensasjonsordning

Vi arbeider for at kompensasjonsordningen for bedrifter med stort omsetningsfall ikke avsluttes tidligere enn ved utgangen av oktober. Regjeringen bør altså ikke benytte fullmakten til å avslutte ordningen tidligere. Ordningen bør også sikre at den omfatter alle berørte selskaper likt, uavhengig av selskapenes størrelse og organisasjonsform.

Utsatte skatter og avgifter

Ordningen med utsettelse av innbetaling av skatter og avgifter har vært viktig for mange bedrifter. Næringslivet har i sum en utsatt skatte- og avgiftsregning på om lag 6 mrd. kr. som skal tilbakebetales ila. ett år med første avdragsforfall 31. oktober. Forsinkelsesrenten på utsatte skatter og avgifter er høy, 8 pst., noe som gjør denne regningen ekstra stor. Vi ønsker at forsinkelsesrenten reduseres til 6 pst. med virkning fra 1. januar i år.

Reiselivsmoms

Transport og reiselivet, herunder serverings- og utelivsbransjen, er den næringene som må sies å ha fått bære konsekvensene av innførte smittevernrestriksjoner over lengst tid. Bedriftene i hele reiselivets verdikjede er fortsatt underlagt flere smittevernrestriksjoner knyttet til sin virksomhet. NHO ber derfor om at den reduserte lave mva-satsen på 6 pst. for reiselivet gjøres gjeldende ut året.

Flypassasjeravgiften

Flypassasjeravgiften er en fiskal avgift som betales for flyreiser fra norske lufthavner, og er særlig krevende for flybransjen i gjenoppbyggingen etter krisen. Avgiften bør fjernes permanent.

Les mer om korona-aktuelt innhold for bedrifter på Arbinn.no