NHO

Innhold

Små og mellomstore hindringer

Næringslivet ønsker seg en fremoverlent kommunesektor som hjelper bedriftene over små og mellomstore hindringer

#005

Foto: Eivor Eriksen

Alt starter lokalt

For NHO er det viktig å skape forståelse i offentlig sektor for næringslivets behov slik at kommunene blir en mer aktiv medspiller for næringsutvikling, og ikke legger unødige hindringer for det samme. Det er også viktig å skape større forståelse for at næringslivet er en del av løsningen på felles samfunnsutfordringer fremover, og at et samspill mellom den enkelte kommune og det lokale næringslivet også innebærer at kommunen bør bruke næringslivet til å løse kommunale oppgaver.

Næringslivet gir arbeidsplasser, inntekter og viktige bidrag til lokal samfunnsutvikling der bedriftene er lokalisert. For næringslivet kan en kommune som er flink til å legge til rette for næringsutvikling representere bedriftenes kanskje aller viktigste konkurransefortrinn. Bedriftenes konkurransekraft starter lokalt. Det er bedriftene som gir liv til bygd og by.

Laster spiller...
Foto:

Seks råd til politikere på valg

Til kommende kommunepolitikere: Vil dere bidra til å gjøre det enklere å drive bedrift og skape arbeidsplasser og verdier til fellesskapet? Da ber vi dere om å:

  1. Sørge for god tilgang på næringsareal med egnet infrastruktur- og transportløsninger.
  2. Samarbeide med bedrifter for å tilby gode tjenester til innbyggerne.   
  3. Sørge for konkurransedyktig nivå på kommunale avgifter for bedrifter.    
  4. Bruke kommunens innkjøpsmakt for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.    
  5. Sette et ambisiøst måltall for grønne innovative offentlige anskaffelser.  
  6. Sørge for at kravet om lærlinger følges opp i kommunens anskaffelser.  
Foto:

Vi vet at noen av bedriftenes viktigste konkurransefortrinn starter nettopp i kommunene.

I Norge er offentlig sektor både velfungerende, omfangsrik og nyter stor tillit – sammenlignet med andre land.  Tilliten vil være avhengig av at det offentlige løser sitt samfunnsoppdrag med god kvalitet, forvalter det med effektiv ressursbruk og at de administrative og finansielle byrdene ikke overstiger den opplevde nytten. Hvordan det offentlige utfører sine oppgaver og aktiviteter, og hvilke effekter disse aktivitetene har, får stor betydning for næringslivet og for samfunnet som helhet.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: