NHO

Innhold

Hvorfor er NHO opptatt av samarbeidet mellom kommunene og bedriftene?

Foto: Eivor Eriksen

Foto: Eivor Eriksen

Hvordan det offentlige utfører sine oppgaver og aktiviteter, og hvilke effekter disse aktivitetene har, får stor betydning for næringslivet og for samfunnet som helhet.

For alt starter lokalt. Vi har mange norske bedrifter i verdensklasse, men de har alle startet et sted. Alle har de startet i en kommune. Stor eller liten. Mange av bedriftene har gjort suksess fordi de har blitt heiet frem av sin egen kommune, mens andre har gjort suksess på tross av kommunenes manglende engasjement og interesse for lokale bedrifter. 

Kommunene og bedriftene er nemlig gjensidig avhengige av hverandre. Bedriftene må ha en egnet tomt til lokalene sine, de trenger tilgang på kompetent arbeidskraft og de er avhengige av rask og enkel saksbehandling. I tillegg trenger bedriftene et marked for varene og tjenestene sine og tilgang på veier og havner for å få transportert varer og tjenester til og fra markedet. Kommunene på sin side trenger arbeidsplasser til innbyggerne sine og skatteinntekter til å finansiere skoler, barnehager, kulturtilbud og eldreomsorg. Jo enklere det er å drive bedrift, jo mer kan bedriftene gi tilbake til kommunene. For det er bedriftene som gir liv til bygd og by.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: