NHO

Innhold

Jobbskaperne

Små og mellomstore bedrifter utgjør 99 prosent av alle bedriftene. Disse bedriftene står for 44 prosent av verdiskapingen i Norge. Nesten halvparten av de som jobber i næringslivet, jobber i en liten eller mellomstor bedrift.

Jobbskaperne

De mindre bedriftene har stor betydning for lokalt samfunnsliv og er avgjørende for at vi kan bo over hele vårt langstrakte land. Små og mellomstore bedrifter er viktig for norsk økonomi, for arbeidsplasser og i samspill med de store bedriftene.

En viktig oppgave for politikerne er å legge til rette for at det skapes flere jobber i privat sektor. For at norsk næringsliv og SMB-bedrifter skal lykkes med å bidra til å skape flere jobber og bygge velferdssamfunnet vårt videre, er vi avhengig av gode rammebetingelser.

NHO er opptatt av å synliggjøre den verdien og betydningen SMB har for verdiskaping, arbeidsplasser og velferd i byer og lokalsamfunn.Derfor må vi gjøre hverdagen enklere for SMB, slik at de kan vie sin tid til å gjøre nettopp det de skal: drive bedrift og skape verdier. En enkel hverdag for bedriftene innebærer også:

  • Tilgang til kapital – slik at de kan realisere lønnsomme prosjekter.
  • Tilgang til kompetanse – slik at de kan skape et inkluderende arbeidsliv basert på fleksibel og oppdatert kompetanse
  • Og tilgang til kunder – gjennom økt markedsadgang og handel, og gjennom gode offentlige innkjøpsordninger, der de seriøse aktørene vinner frem, og de useriøse holdes ute.

Nå har vi laget en kampanje for å hylle de små og mellomstore bedriftene som skaper liv til bygd og by!

Laster spiller...