Spørsmål og svar

Er det begrensninger i adgangen til å ansette midlertidig på generelt grunnlag?

Publisert 24.03.15

Ja.

Det er begrenset hvor mange arbeidstakere som kan være ansatt midlertidig samtidig, se "Kan jeg ansatte så mange jeg ønsker midlertidig på generelt grunnlag?".

Når ansettelsesperioden er avsluttet, løper det en karanteneperiode som innebærer begrensninger i muligheten til fortsatt å ansette midlertidig på generelt grunnlag. Se nærmere om dette i spørsmålene som følger.

Det kan ikke inngås individuell avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstakeren om gjennomsnittsberegning av arbeidstid.